Værktøjer til opgaveskrivning

I studieretningsforløbene arbejdes der med skriftlige opgaver, hvor eleven skal lære at arbejde med metoder til progression i en opgave og problemorienteret opgaveskrivning. Disse metoderne introduceres gradvist i skolens forløb:

Flyums 7-trinsmodel:
Gennem alle studieretningsforløbene skal eleven lære at arbejde med problemorientering af en flerfaglig opgave. Hertil er  Flyums 7-trinsmodel et nyttigt redskab, der kan bruges til idéudvikling og udarbejdelse af en problemformulering.
Modellen kan downloades her.

Blooms taksonomi
Enhver opgave skal strukturere sine niveauer af viden, for at der kan komme progression i teksten og behandlingen af emnet. Inden for især humaniora og samfundsvidenskab benyttes Blooms taksonomi med fordel hertil. Dette er en model, der beskriver et hierarki af viden fra det kendt, givne og simple til det ukendte og komplekse.

Opgavens pentagon
Opgavens pentagon er en metode til at tænke elementerne i en problemorienteret besvarelse med.

  1. Hvad spørger du om? (problemformulering)
  2. Hvorfor spørger du? (fagligt formål, hensigt, relevans)
  3. Hvilket materiale spørger du til? (Empiri, data, kilder, fænomener)
  4. Hvad er din synsvinkel? Hvilken faglig teori/metode spørger du med?
  5. Hvilken type tekst skriver du, og hvordan er din fremgangsmåde

(Kilde: Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen: Den gode opgave, Forlaget Samfundslitteratur, 2008)

NBDer vil blive tilføjet flere værktøjer til forløbene for 2.g og 3.g