Optagelse 2018

Tidsplan for optagelse i skoleåret 2018:

Senest 1. marts 2018: skal du søge om optagelse via www.optagelse.dk. Søger du musikprofilen, skal du vedhæfte og uploade alle dine bilag sammen med ansøgningen.

Den 7. marts 2018: modtager du en mail fra os som kvittering for, at vi har modtaget din ansøgning.

Den 17. maj 2018 (efter kl. 15.30) sender vi besked om optagelse til de elever, der har søgt Aurehøj Gymnasium som deres 1. prioritet. Beskeden sendes som mail til ansøgers e-mail. Hvis skolen får flere  ansøgere end vi har plads til, vil vi både skulle sende besked om optagelse og om afslag.

Se mere information om optagelse på nedenstående link:

Undervisningsministeriets optagelsesbekendgørelse

Region Hovedstadens hjemmeside www.regionh.dk