2dSRO

2d hi-it.
Der ønskes en kort redegørelse for Silvio Berlusconis politiske karriere.
Endvidere ønskes en litterær analyse af den italienske tale: “La discesa in campo per il mio paese” (dvs. en analyse af talens opbygning, temaer, virkemidler samt evt. stilfigurer).
Med udgangspunkt i talen og andre historiske kilder ønskes en analyse af Silvio Berlusconis selvfremstilling.
Til sidst ønskes en vurdering af, hvorfor Berlusconi var så populær i Italien. Vedhæftede artikler bedes inddrages i vurderingen.


http://www.b.dk/kommentarer/faenomenet-berlusconi

SRO 2d 2018 eng-ita – BC/NS
Moder-søn forhold:
Der ønskes en sammenlignende analyse og fortolkning af Claudio Manella, “Viva la mamma!” samt Will Self, ”The North London Book of the Dead” med særligt henblik på fortællestil og temaet moderbinding.

his-eng til 2d
Der ønskes en kort redegørelse for renæssancen med særligt fokus på menneskesyn og synet på fyrsten.
Med inddragelse af Machiavelli og Erasmus af Rotterdam, samt en anden selvvalgt kilde, ønskes en analyse af renæssancefyrsten og synet på denne.
Ydermere ønskes en analyse og fortolkning af vedhæftede uddrag af Shakespeares “Hamlet” (1.3) og Shakespeares “As You like it”
Til slut ønskes en diskussion af hvordan Shakespeares menneskesyn stemmer overens med samtidens.

SRO – musik og engelsk, Opgave A
Afro-amerikansk kultur og identitet – i amerikansk litteratur og 60’er-soul.
Der ønskes en musikalsk analyse og fortolkning af Aretha Franklin: ”Think” (1968). I besvarelsen skal indgå en analyse af form, instrumentation, groove, harmonik, melodik, syngemåde, forholdet mellem tekst og musik samt en fremhævelse af de typiske stiltræk. Andre musikalske parametre kan inddrages.
Der ønskes ydermere en analyse/fortolkning af enten Toni Morrison: Recitatif eller Percival Everett: The Appropriation of Cultures, hvor den tekst, der ikke analyseres, inddrages perspektiverende.
Endvidere skal nedenstående tekst samt analysen af musiknummeret Aretha Franklin: “Think” (tekst og musik), inddrages perspektiverende i besvarelsen af tekstanalysen.
Langston Hughes, Note on Commercial Theatre (digt) 

SRO – musik og engelsk, Opgave B
Der ønskes en musikalsk analyse og fortolkning af Motownnummeret med The Supremes: ”Baby Love” (1964). I besvarelsen skal indgå en analyse af form, instrumentation, groove, harmonik, melodik, syngemåde, forholdet mellem tekst og musik samt en fremhævelse af de typiske stiltræk. Andre musikalske parametre kan inddrages.
Der ønskes ydermere en analyse/fortolkning af enten Toni Morrison: Recitatif eller Percival Everett: The Appropriation of Cultures, hvor den tekst, der ikke analyseres, inddrages perspektiverende.
Endvidere skal mindst én af nedenstående tekster samt analysen af Motownnummeret ”Baby Love” inddrages perspektiverende i besvarelsen af tekstanalysen.
Langston Hughes, Note on Commercial Theatre (digt) 

SRO MU/HI

Black Panther Party Members on the Steps of the Capitol Building, Olympia, Washington, February 1969
Image Ownership: Public Domain

1960’erne, sort musik og protestbevægelser
Der ønskes en musikalsk analyse og fortolkning af Nina Simone: ”I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free” (1967) med fokus på musikalske virkemidler og stilkarakteristika.
Sangens tekst skal indgår i udtryksfeltet, og du skal forholde dig til Simones brug af jazznummeret ”Hymn to Freedom” (Oscar Peterson, 1962).
Ydermere ønskes en kort historisk gennemgang af perioden 1960-1970 med fokus på de amerikanske protestbevægelser i forhold til borgerrettighedsbevægelsens mål og midler.
I gennemgangen skal du inddrage din musikalske analyse som en perspektiverende del og vurdere, hvordan nummeret formidler borgerrettighedsbevægelsens budskaber.
Afslutningsvis skal du udarbejde en kildekritisk analyse af Black Panthers Party’s ti punkts-program fra 1966.
Brug disse links:
”I Wish…”:  https://www.youtube.com/watch?v=JeXtfmAwvvY
”Hymn…”:  https://www.youtube.com/watch?v=QpCJ3fqtsws

Black Panthers Panther Party
10-punkts-programmet, 1966.

 1. Vi kræver frihed. Vi ønsker magt til at afgøre vor sorte og undertrykte samfunds skæbne.
  Vi tror ikke, at de sorte og undertrykte folk bliver frie, før vi selv kan afgøre vores skæbne ved at have fuld kontrol over alle institutionerne i vores egne samfund.
 2. Vi kræver fuld beskæftigelse for vort folk.
  Vi mener at den føderale regering er ansvarlig for og forpligtet til at give alle mennesker arbejde eller en garanteret indkomst. Vi mener, at hvis de amerikanske forretningsmænd ikke vil give arbejde til alle, må samfundet overtage produktionsmidlerne og teknologien, så folk i lokalsamfundene selv kan organisere produktionen og skabe arbejde til alle og sørge for en høj levestandard.
 3. Vi kræver en ende på kapitalisternes udplyndring af vor sorte og undertrykte samfund.
  Vi mener, at den racistiske regering har berøvet os, og nu forlanger vi den gamle gæld på 40 acres og 2 muldyr tilbagebetalt. 40 acres og 2 muldyr blev os lovet for 100 år siden som kompensation for slaveriet og massemordet på sorte mennesker.
 4. Vi kræver anstændige boliger, der egner sig til at bebos af mennesker.
  Vi mener, at hvis husværterne ikke sørger for anstændige boliger til vor sorte og undertrykte samfund, skal husene og grundene gøres til andelsboliger, så folk i vores samfund, med regeringens hjælp, kan bygge anstændige boliger til vort folk.
 5. Vi kræver, at vort folk modtager undervisning, der blotlægger det dekadente amerikanske samfunds natur. Vi kræver undervisning, der lærer os vor virkelige historie og vor rolle i det nuværende samfund.
  Vi ønsker et undervisningssystem, der giver vort folk viden om, hvem de er. Hvis man ikke har nogen viden om sig selv og sin plads i verden, har man en meget lille chance for at forstå noget som helst andet.
 6. Vi kræver gratis sygeforsikring for alle sorte og undertrykte mennesker.
  Vi mener, at regeringen skal tilbyde gratis sundhedsfaciliteter for folket, der ikke kun kurerer vores sygdomme, der hovedsageligt er resultatet af undertrykkelsen af det sorte folk, men som også lancerer forebyggende programmer, der kan sikre vores fremtidige overlevelse. Vi mener, at der skal udvikles folkelig sundhedsundervisningsprogrammer, der giver sorte og undertrykte folk adgang til videnskabelig og medicinsk information, så vi kan passe ordentligt på os selv.
 7. Vi kræver, at der straks bliver sat en stopper for politibrutalitet mod og mord på sorte, andre farvede, og andre undertrykte mennesker i USA.
  Vi mener, at USA’s racistiske og fascistiske regering bruger sine politistyrker og efterretningstjenester til at undertrykke sorte, andre farvede og fattige mennesker i USA. Vi mener derfor, det er vores ret at forsvare os mod disse, og at alle sorte og undertrykte mennesker skal bevæbnes for at forsvare vores hjem og lokalsamfund mod de fascistiske politistyrker.
 8. Vi kræver, at alle angrebskrige øjeblikkeligt bringes til ophør.
  Vi mener, at de forskellige konflikter omkring i verden skyldes USA’s regerings og de ledende lags ønske om at udøve sin dominans mod de undertrykte folk i verden. Vi mener, at hvis USA og dets lakajer ikke straks standser krigene, er det de angrebne folks ret at forsvare sig med alle nødvendige midler.
 9. Vi kræver frihed for alle sorte mennesker, der holdes indespærret i amerikanske fængsler og militærfængsler. Vi kræver en rettergang med juryer bestående af ligemænd for alle mennesker sigtet for såkaldte forbrydelser under dette lands lovgivning.
  Vi mener ikke, at de mange sorte og fattige undertrykte folk, der i dag sidder i amerikanske fængsler har fået en fair og upartisk rettergang i et racistisk og fascistisk juridisk system, og de skal derfor løslades. Vi ønsker den fuldstændige afskaffelse af alle landets forskruede, inhumane juridiske institutioner, fordi de mange mænd og kvinder der holdes indespærret i USA eller i amerikanske militærfængsler er ofre for undertrykkende forhold, der er den egentlige grund til deres indespærring. Vi mener, at personer der skal for retten, af den amerikanske stat, skal garanteres en jury af ligemænd, en advokat efter eget valg og frihed indtil domsfældelse.
 10. Vi kræver jord, mad, boliger, undervisning, klæder, retfærdighed, fred og lokalsamfundenes kontrol med moderne teknologi.
  Når det, efter menneskers historiske gerninger, bliver nødvendigt for et folk at ophæve de politiske bånd, der har bundet dem til et andet, og tage deres uafhængige og lige plads blandt verdens magter, som naturlovene og naturens Gud berettiger dem til, kræver respekten for verdensopinionen, at de skal forklare årsagerne til, at de er nødsaget til at separere.
  Vi regner disse sandheder for at være selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige; at de af deres skaber er blevet udstyret med visse umistelige rettigheder; at blandt disse er retten til liv, frihed og til at forfølge lykken. At der for at sikre disse rettigheder dannes regeringer blandt menneskene, der henter deres magt fra de regeredes samtykke; at når hvilken som helst form for regering bliver en hindring for disse mål, er det folkets ret at ændre eller afskaffe regeringen og danne en ny med grund i disse principper, og organisere sine kræfter på en måde, hvorved det forekommer nemmest at sikre folkets sikkerhed og lykke. Klogskab vil i sandhed diktere, at længe etablerede regeringer ikke skal ændres af ubetydelige og flygtige årsager; og følgelig, al erfaring har vist at menneskeheden er mere tilbøjelig til at udholde lidelse, end til at rette op på situationen ved at ændre deres vante rammer. Men, når en lang række af misbrug og egenmægtighed, uvægerligt forfølgende samme mål, der udviser tegn på at underkaste folket et absolut despoti, er det deres ret, deres pligt, at omstyrte en sådan regering, og skaffe nye garanter for deres fremtidige sikkerhed.