Rejser

1g.
I september måned i 1g kommer alle elever på introtur til Kattinge Værk ved Roskilde. I området ligger der et stort skovområde, og der er faciliteter til flere forskellige udendørsaktiviteter som fx boldspil eller klatring. Formålet med turen er socialt, da vi på Aurehøj Gymnasium ønsker, at det sociale sammenhold i klasserne allerede fra første færd etableres og styrkes. Introturen er med en overnatning.

Prisen for turen er 250 kr. Beløbet går til transport, mad, ophold og aktiviteter.

3g.
I løbet af efteråret i 3g kommer alle klasser på studietur. Turen kan maksimalt vare en skoleuge, og alle 3g-rejserne foregår i en fastlagt uge, se skolens årsplan for nærmere oplysning omkring rejseugen. Destinationen for rejsen aftales mellem klassen og rejselærerne.

Prisen for studieturen er maksimalt 5000 kr. Betalingen kan falde i flere rater, hvoraf den første kan falde allerede i løbet af 2g.

Andre rejser
Skolens rejseregler giver mulighed for andre rejser i løbet af gymnasietiden. Det drejer sig om idræts- og musikrejser.

Derudover har skolen kontakter til andre skoler i udlandet, hvortil der kan arrangeres udvekslingsrejser. For at komme i betragtning til at deltage i en udvekslingsrejse, forventes det, at eleven er villig til at have en udenlandsk gymnasielev boende ved genbesøg.

Endelig kan der i forbindelse med et AT-forløb i 2g arrangeres særlige ture, fx til Tyskland.