Aurehøjs fælles bud for digital dannelse

Aurehøjs fælles bud for digital dannelse

Digital dannelse er:

  • at kunne håndtere de vanskeligheder og udfordringer, der opstår i det digitale undervisningsmiljø
  • at lære at benytte, inddrage og udvikle de digitale muligheder, når det giver mening
  • at kunne begå sig etisk og socialt i den digitale virkelighed

Sådan arbejder vi med digital dannelse på Aurehøj:

  1. Klassen formulerer normer for etisk og social adfærd på digitale medier, som indskrives i klassekontrakterne i starten af 1.g
  2. I alle tre år indgår lærere og elever i en dialog om og opfølgning på brugen af digitale medier
  3. Alle moduler starter med computerskærme lukkede, så opmærksomheden er rettet mod fælles tilstedeværelse i klasserummet
  4. Alle bør være opmærksomme på, at ikke-skolerelateret brug af computere, mobiler og tablets forstyrrer andre – koncentration og læring er et fælles ansvar
  5. Læreren inddrager digitale medier i undervisningen, hvor det er relevant, og tager på forhånd stilling til, hvornår eleverne opnår størst udbytte ved henholdsvis at benytte computere eller lukke dem ned. Der hersker en generel forståelse for og accept af variation i undervisningen.
  6. Alle undervisningstimer på Aurehøj starter med mobiltelefonen i tasken (slukket eller på lydløs) og tages kun op, hvis læreren beder om det, fordi den skal benyttes som læringsredskab. Det er således påkrævet, at man benytter computer til notetagning, tekstlæsning etc. – ikke mobil.