Eksamen – elever 2017

Om kort tid offentliggøres eksamensplanen og her er lidt praktisk information om, hvordan eksamensforløbet skal foregå:

Der frigives en personlig eksamensplan til dig i Lectio på din egen forside. Eksamensplanen offentliggøres i to omgange jf. nedenfor:

Den 9. maj offentliggøres eksamensplanen for de eksaminer, der er planlagt frem til den 23. maj 2017.
Den 16. maj 2017 offentliggøres eksamensplanen for hele eksamensperioden.

Skriftlige eksamen og årsprøver er fastlagt i perioden 17. maj 2017 – 7. juni 2017 begge dage inkl.
Mundtlig eksamen er fastlagt i perioden 31. maj 2017 – 21. juni 2017 for 3.g elever.
Mundtlig eksamen er fastlagt i perioden 8. juni 2017 – 21. juni 2017  1.g og 2.g. elever.

Der er møde den 13. juni 2017, om censurering af de skriftlige eksamensopgaver. Herefter offentliggøres karaktererne i Lectio hurtigst muligt.

Det er rigtig vigtigt at du følger de direktiver skolen og undervisningsministeriet har fastlagt omkring eksamen. Til brug for det har vi samlet den information, vi mener, der kan blive brug for under eksamensforløbet. Er der oplysninger du savner, er du altid velkommen på kontoret.

Regler ved skriftlig eksamen og årsprøver

Regler ved mundtlig eksamen

Karakterskala og anden bedømmelse

Klagevejledning

Stx-eksamensbekendtgørelsen