Rejsebrev og regler

2011_0413nye0010

Aurehøjs rejsebrev/ordensregler læses og underskrives af elever der skal på studierejse. Er du under 18 år, skal dine forældre underskrive.

Alle elever på Aurehøj får tilbud om følgende:

1.g – Friluftstur til Kattinge Værk (ved roskilde med én overnatning. Ca. 250,- kr. pr. elev, netbetaling.
Idrætslærere er ikke et must på denne tur. Der er mulighed for, at de deltagende lærere indlægger et fagligt element, NV eller et andet fag.

3.g – Max pris er 5.000 kr. pr. elev og længste fravær er en skoleuge.
Alle klasser rejser i samme fastlagte rejseuge. Rejser kan finde sted uden for Europa.
Et AT-forløb skal indgå.
Der kan laves en frivillig opsparing fra 1.g som netbetaling.

Andre rejser

  • Efter ansøgning er der mulighed for at sprog-valghold på A-niveau kan rejse i 3 dage (3 overnatninger).
  • Der vil være mulighed for idræts- og musikrejser.
  • Udvekslingsrejser er forsat en mulighed.

Skolen betaler lærernes rejse – time- dagpenge i hht. statens gældende regler.

Alle rejser skal godkendes af rejseudvalget.

Informationsplan skal følges, så alle elever og forældre er varslet i god tid om rejsemål, rejsebudget og betalingsbetingelser.

Rejseudvalget den 29. januar 2013