Innovation

Hvad er innovation?

Innovation handler om at skabe nyt af værdi for andre. Innovation tager udgangspunkt i kreative arbejdsprocesser, og nytænkning kræver stor faglig viden og indsigt i de problemer, man forsøger at løse. Man skal med andre ord have en faglighed at innovere med.

Innovation kan forstås på mange måder, blandt andet som nytænkning med henblik på at fremstille nye salgbare produkter, men i høj grad også som nytænkning i forhold til almene samfundsmæssige problemer, som f.eks. klima, demokrati osv. Sidstnævnte betegnes som social innovation.

Hvorfor innovation?

Innovation og kreativitet har både et alment dannende og et studieforberende sigte. Det nævnes i Stx-bekendtgørelsen kapitel 1, stk 4 :

”Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans.”

Innovation handler således om at forberede eleverne til at begå sig i en omskiftelig globaliseret verden som borgere, studerende og på fremtidens arbejdsmarked.

Innovation på Aurehøj

Aurehøjs elever har stiftet bekendtskab med innovation i både faglige sammenhænge og ikke mindst i almen studieforberedelse. Eleverne har været ude af huset og undervise i folkeskolen og de har lavet en række forskellige udstillinger så forskellige steder som Tøjhusmuseet og Zoologisk Have.

Lærerne bliver løbende efteruddannet både i fællesskab på skolen og på individuelle kurser. I februar 2015 afholdes en pædagogisk dag med innovativt sigte. Den handler om verdensborgerskab.