Musik

Musik i verden.

”Musik er liv, som dette uudslukkeligt”. Sådan skrev den danske komponist Carl Nielsen i 1916. Man kan også sige det sådan her: Der er ny og gammel musik, vokal og instrumental, akustisk og forstærket – ja, alle mulige slags musik, som hver især er udtryk for noget i de mennesker, det samfund og den tid, der har frembragt musikken. Når vi lytter til musik, og når vi selv synger og spiller musik, bliver vi en del af et kulturelt, historisk og socialt fællesskab. Det giver os en referenceramme, som er med til at gøre vores liv sammen med andre mennesker meningsfyldt. Og så er det sjovt at deltage i en musikalsk sammenhæng. Det appellerer til både krop og sjæl, og det giver os mulighed for at udtrykke os på andre måder end i ord.

Musik i gymnasiet.

Som fag er musik både teori og praksis. Man lytter til musik og får kendskab til fagbegreber, som man kan bruge til at udtrykke sig præcist, når man vil beskrive musikken og de virkemidler, den benytter sig af. Man arbejder med noder, rytmer, skalaer, akkorder m.m. og lærer at afkode et nodebillede og omsætte det til musik. Og man synger og spiller og beskæftiger sig måske også med at arrangere musik for en bestemt gruppe, så den kan fremføres. Som fag har musik med andre ord både analytiske og skabende elementer i sig, som understøtter hinanden og tilsammen giver en enestående oplevelse af alverdens mangfoldighed af musikalske udtryksformer.

MusikUV Guitarister