INFORMATION OM OPTAGELSE OG VENTELISTE TIL 1.g.

Den 17. maj 2017 (efter kl. 14.00) sender vi besked om optagelse til de elever, der har søgt Aurehøj Gymnasium som deres 1. prioritet. Beskeden sendes som mail både til ansøgers og forældres mail. Da skolen I år har fået flere ansøgere end vi har plads til, vil vi både skulle sende besked om optagelse og om afslag.

Hvis din 1. prioritet bliver opfyldt, får du en mail med besked om optagelse. Hvis du ikke får din 1. prioritet opfyldt, får du to beskeder – en mail fra os om afslag og en mail/brev fra det gymnasium, som du er blevet optaget på.

Venteliste
Er du ikke kommet ind på Aurehøj Gymnasium, kan du skrive dig på venteliste til 1g.

Selv om du vælger at skrive dig på vores venteliste, er det vigtigt, at du starter på det gymnasium/den ungdomsuddannelse, du er optaget på, for ikke at risikere at stå uden plads efter sommerferien.

Afslag og genbehandling
Er du ikke kommet ind på Aurehøj Gymnasium kan du muligvis få din sag genbehandlet, men det skal der være en årsag til. I mailen du modtog om afslag medsendte vi en vejledning i, hvordan du kan få din sag genbehandlet. Det er Fordelingsudvalget i Region Hovedstaden, som står for genbehandling af ansøgninger, men send gerne en kopi til os også. Se yderligere information om procedure og tidsfrist på Fordelingsudvalgets  hjemmeside www.regionh.dk på siden om uddannelse.

Efter klagefristens udløb:

  • Den 31. maj 2017 udløber klagefristen til Fordelingsudvalget over placering / afslag på ansøgningen.
  • Fordelingsudvalget behandler indkomne klager fra 1. – 8. juni, hvorefter afgørelserne meddeles direkte de ansøgere, der har fået medhold til eventuelle ledige pladser.
  • Hvis der opstår ledige pladser hen over sommerferien og frem til skolestart den 9. august 2017, er det stadig fordelingsudvalget, der træffer afgørelse om, hvem der har krav på en ledig plads.
  • Efter skolestart 9. august 2017 overgår beslutning om optagelse til Aurehøj Gymnasium.

Region Hovedstadens Fordelingsudvalg – tlf.nr.: 38665544.

Optagelsesbekendtgørelsen