Musikken

Se også:

Frivillig musik efter skoletid

Aktiviteter, der ledes af skolens musiklærere:

  • Aurehøj Classic, mandag kl. 19.15
  • Keepi Lefti, tirsdag kl. 14.15
  • Vox Aurehøj, tirsdag kl. 14:15
  • Aurehøj Phil, onsdag kl. 14:15
  • Bigband, onsdag kl. 14.15

Man kan på egen hånd oprette et band og få øvetid og låne instrumenter på skolen.

Aftenskolen, HOF – Gentofte, har ene- og hold-undervisning i instrumentalspil på Aurehøj.Undervisningen kan efter aftale placeres lige efter skoletid. Undervisningen varetages af HOFs lærere. Betalingen er som på aftenskolekurser.

Musikkens Venner er en uundværlig del af Aurehøjs musikliv og består af en gruppe elever, der hjælper til med opstilling og afrydning, når der afholdes musikarrangementer på Aurehøj.

Musikarrangementer

Hvert år har vi flere arrangementer på skolen:

2 kammermusikaftner
2 rytmiske aftner
4-5 eftermiddags- og 1-2 aften-musikcaféer
2 julekoncerter med Aurehøj Classic og Aurehøj Phil
melodi grandprix
en kor- og orkesterrejse med forudgående præsentationskoncert (hvert andet år)
en opera eller et andet større musikprojekt (hvert andet år)
bigband ball
musik til møder, morgensamlinger, juleafslutning, translokation m.m.

Aurehøj Classic
At være medlem af Aurehøj Classic er at synge god musik sammen med andre, der også kan lide at synge. På den faglige side er det at udvikle sin stemme, sin musikalitet og sine færdigheder i nodelæsning og hørelære. På den sociale side er det fantastiske, fælles musikoplevelser, hygge i pauserne og venskaber på tværs af årgange og klasser på skolen.

Koret dirigeres af Thomas Gooseman(TG), Niels Bundgaard(NB) og Merete Wendler(MW)

Aurehøj Phil
Hvis du spiller et orkesterinstrument, kan du være med i Aurehøj Phil. At spille i orkester er en fantastisk mulighed for at udvikle sin teknik og sin musikalitet, og for at skabe venskaber på tværs af klasser og årgange

Dirigeres af Thomas Gooseman(TG), Niels Bundgaard(NB) og Merete Wendler(MW)

Aurehøj Bigband
Aurehøj Bigband er et tilbud til alle nodekyndige blæsere (saxer og messing) og rytmegruppefolk. Vi spiller overvejende fejende swingmusik, men også mere funk-, blues- og rock-prægede numre.
I løbet af skoleåret spiller bigbandet både på skolen og ude i byen. I årenes løb er det også blevet til adskillige optagelser til Danmarks Radio og turnéer rundt om i landet.

Ledes af Kristian Larsen(KL)

KEEPI LEFTI

Keepi Lefti betyder “rundkørsel” på swahili og er samtidig navnet på et sammenspilshold. Målet er at spille musik, som oprinder udenfor vores egen lille danske andedam og herigennem lære noget musikalsk nyt.

Ledes af Kristian Ullum(KU)

Kammermusik
Kammermusik er for dig, der er meget rutineret på dit instrument og vant til at læse noder. Du spiller klaver eller et andet klassisk akustisk instrument. Du er sikkert aktiv i Aurehøj Phil og vil også gerne udfordre dit solistiske talent og prøve kræfter med rigtig kammermusik. Vi spiller repertoire for små grupper og optræder til kammermusikaftenerne. Hvis du mangler en akkompagnatør er dette også noget for dig. Vi spiller ikke hver uge, men intensivt op til koncerterne.  

Ledes af Thomas Gooseman(TG)

Vox

Vox Aurehøj er et rytmisk kor som oprindelig består af to vokalensembler: et “mandskor” som er en gammel tradition på Aurehøj, og et pigekor. De to kor arbejder mest sammen om fælles numre, men laver også ting hver for sig.

Vox’ repertoire er lækre popnumre, afrikanske korsange, jazz og barbershop/beautybox-arrangementer. Vi synger både udenad og efter noder, så du skal være frisk på efterhånden at lære noder.

Vox optræder næste gang ved to arrangementer på skolen i starten af oktober.

Korets dirigenter er Christian Lönneker(CL) og Hans-Henrik Storskov(HH).

Aurehøj Grooves

Er Aurehøjs grooveband med jazz-, improvisations- og groove-baseret musik som ramme. Vi arbejder med kommunikativt sammenspil, improvisation og med instrumenternes/sangernes roller. Vi spiller sammen i et stort band, hvor vi øver kollektiv og individuel improvisation og sammenspil, og vi arbejder også med komposition og redskaber til at lave egen musik og videreudvikle eksisterende. ”Aurehøj Grooves” optræder til Rytmisk Aften, Bandaften, Cafeer, eller Morgensamling.

Ledes af Jonas Vincent(JV)

Aurehøj Blæserworkshop

Aurehøj Blæserworkshop er et tilbud til dig, der er nystartet på et blæserinstrument (fortrinsvis saxofon). Vi mødes på et ugentligt plan og øver begynderteknik på instrumentet. Når fortroligheden er ved at være nogenlunde på plads, tager vi hul på at spille enkle temaer samt små improvisationsøvelser.

Workshoppen tager primært udgangspunkt i saxofonen, men spiller du et andet blæserinstrument fra bigbandbesætningen, er du velkommen til at medvirke i sammenspilsøvelserne.

Ledes af Christian Lönneker(CL