Bestyrelsen

Troels Mylenberg er ny bestyrelsesformand

Troels Mylenberg tiltræder som formand for Aurehøjs bestyrelse pr. 1. august 2017.
Troels Mylenberg er student fra Aurehøj Gymnasium (1988) og er uddannet journalist. Siden 2011 har han været ansvarshavende chefredaktør og direktør i Fynske Medier (nu Jysk Fynske Medier). Han er forfatter til en række bøger om politik, sport og medier.

 

Den permanente bestyrelse består desuden af

Ulrik Borch cand. scient. i fysik (biofysik)
ansat ved Danmarks Meteorologiske Institut.
Næstformand
Eksternt medlem
indstillet af Gentofte Kommune
Peter Hartvig skoleinspektør på
Gentofte Skole, som er vores nærmeste folkeskolenabo.
Eksternt medlem
indstillet af Region Hovedstaden.
Henrik Brendstrup celloprofessorEksternt medlem
udpeget ved selvsupplering.
Lektor Christina SpechtMedarbejderrepræsentant
indstillet af medarbejderne.
Lektor Sonja GrønbækMedarbejderrepræsentant
indstillet af medarbejderne.
Clara Marckmann, 3d
Sif Wermuth, 2s
Elevrepræsentanter
indstillet af eleverne.
Anders Krogsøe, RektorTilforordnet
Mona Knudsen, kontorlederBestyrelsens sekretær

Bestyrelses opgaver og ansvar:

• Overordnet at lede den selvejende institution
• At være ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift og for  forvaltningen af det statslige tilskud.
• At forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål.

Bestyrelsens forretningsorden 

Vedtægter for Aurehøj Gymnasium      

resultatlønskontrakt 16/17                       slutevaluering 2016-17

resultatlønskontrakt 2017-18

Årets planlagte møder:

Mandag den 17. september 2018 kl. 14.15
Fredag den 30. november 2018 kl. 16.00-18.00
Mandag 25. marts 2019 kl. 14.15
Tirsdag 4. juni 2019 kl. 14.15

Dagsorden og mødereferater:

Dagsorden / referat juni 2018 (referat uploades sept. efter bestyrelsens godkendelse)
Dagsorden / referat marts 2018
Dagsorden / referat december 2017
Dagsorden / referat september 2017
Dagsorden / referat juni 2017