Bestyrelsen

Troels Mylenberg er ny bestyrelsesformand (pr. 1.8.2017)

Troels Mylenberg tiltræder som formand for Aurehøjs bestyrelse pr. 1. august 2017.
Troels Mylenberg er student fra Aurehøj Gymnasium (1988) og er uddannet journalist. Siden 2011 har han været ansvarshavende chefredaktør og direktør i Fynske Medier (nu Jysk Fynske Medier). Han er forfatter til en række bøger om politik, sport og medier.

 

Den permanente bestyrelse består desuden af

Ulrik Borch cand. scient. i fysik (biofysik) ansat ved Danmarks Meteorologiske Institut.Eksternt medlem
indstillet af Gentofte Kommune
Peter Hartvig skoleinspektør på
Gentofte Skole, som er vores nærmeste folkeskolenabo.
Eksternt medlem
indstillet af Region Hovedstaden.
Henrik Brendstrup celloprofessorEksternt medlem
udpeget ved selvsupplering.
Lektor Christina SpechtMedarbejderrepræsentant
indstillet af medarbejderne.
Lektor Sonja GrønbækMedarbejderrepræsentant
indstillet af medarbejderne.
Molly Marie Munksgaard Jacobsen, 3d
Anna Cecilia Beck, 3n
Elevrepræsentanter
indstillet af eleverne.
Afgående i juni 18
Clara Marckmann, 2d
Sif Wermuth, 1s
Elevrepræsentanter
indstillet af eleverne.
tiltrædende i juni 18
Anders Krogsøe, RektorTilforordnet
Mona Knudsen, kontorlederBestyrelsens sekretær

Bestyrelses opgaver og ansvar:

• Overordnet at lede den selvejende institution
• At være ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift og for  forvaltningen af det statslige tilskud.
• At forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål.

Bestyrelsens forretningsorden 

Vedtægter for Aurehøj Gymnasium      

resultatlønskontrakt 16/17                       slutevaluering 2016-17

resultatlønskontrakt 2017-18

Årets planlagte møder:

Tirsdag den 26. september 2017 kl. 14.15
Fredag  den  8. december 2017 kl. 14.15
Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 14.15
Tirsdag den 12. juni 2018 kl. 14.15

Dagsorden og mødereferater:

Dagsorden / referat marts 2018
Dagsorden / referat december 2017
Dagsorden / referat september 2017
Dagsorden / referat juni 2017