Fastholdelsesstrategi

Aurehøj Gymnasiums fastholdelsesstrategi:

1. Vedr. fravær:

Skolens regler for aflevering af skriftlige opgaver og for tilstedeværelse findes i studie- og ordensreglerne. For at mindske elevernes fysiske og skriftlige fravær er der indført særlige fraværsregler og et princip om hurtig indgriben fra lærere og administration.

Målet med tiltaget er:

  1. at antallet af for sent afleverede opgaver minimeres, dvs.kun sker ved sygdom eller efter aftale med læreren
  2. at det fysiske fravær minimeres, dvs. for hver elev holdes under 10% i hvert enkelt fag
  3. atelevernesfølelseafstresskanmindskesogdekanoplevestøttetilderes skolearbejde

2. Dialogen mellem elever og lærere:

For at fremme trivslen og dermed fastholde eleverne i skolen er det vedtaget:

a. at arbejde specifikt med klasserumskultur for at fremme klassen som lærings- og koncentrationsrum. Et særligt forløb for 1.g klasserne med makkerskabspar og klassekontrakt ledes af klassens teamleder.

b. at fremme lærerteamsamarbejdet i de enkelte klasser, bl.a. med henblik på så tidligt som muligt at opdage og hjælpe de elever, som har svært ved at afkode og leve op til gymnasiets krav. Arbejdet foregår i tæt dialog med studievejlederen og fraværsinspektor.