Karakterinformation

I 2007 overgik skolesystemet til en ny karakterskala, nemlig 7-trinsskalaen. Dens niveauer og begrundelser kan ses i skemaet herunder.

Se her Aurehøj karakterstatistik 2017 (under udarbejdelse)

Karakterbegrundelse
12: For den fremragende præstation.Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
10: For den fortrinlige præstation.Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.
7: For den gode præstation.Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.
4: For den jævne præstation.Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.
02: For den tilstrækkelige præstation.Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.
00: For den utilstrækkelige præstation.Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.
-3: For den ringe præstation.Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

På nedenstående link kan Aurehøjs elevers karakterstatistik for 2015 ses. Når du kommer ind på siden tryk på + hovedstaden og derefter på Gentofte, hvorefter Aurehøjs og de øvrige gymnasiers gennemsnit for året kan ses. Se også karakterskala og anden bedømmelse og dine klagemuligheder.

Aurehøj karakterstatistik 2017 (under udarbejdelse)

Se også andre nøgletal for gymnasiet,