Oversigt over udgifter i gymnasietiden

I nedenstående oversigt har vi samlet de udgifter, eleverne har i deres gymnasietid på Aurehøj Gymnasium:

Obligatoriske udgifter pr. elev:
Materialeudgift
1.g (opkræves i august sammen med betaling af introturen)
2.g (opkræves i august, dækker materialer til både 2.g og 3.g)

200,- kr.
400,- kr
Obligatoriske rejser
Introtur i 1.g, betales i august 1.g
Studietur i 3.g, betales i foråret i 2.g. max.

250,- kr.
5.000,- kr.
Obligatoriske udgifter max. i alt pr. elev
5.850,- kr.
Andre udgifter (ikke alle elever):
Andre rejser
Musikrejse for elever i Aurehøj Classic og Aurehøj Phil, max.
Udveksling for fransk, tysk og italiensk (valgfri), max.
Idrætstur (Idræt B), max.

3.500,- kr.
3.000,- kr.
2.500,- kr.
Matematikprogram
TI NSpire CAS (ikke alle elever, men matematik B)
Lommeregner max.

128,- kr./år i 2 år
200,- kr.