Rejseregler

Rejsebrev til elever og lærere

Elever, der rejser ud i grupper her fra skolen, repræsenterer både Aurehøj og Danmark; derfor må alle gøre en indsats for at opføre sig ordentligt, være åbne, venlige og hjælpsomme og rette sig efter de regler, der gælder under rejsen (bus, tog, fly) og på rejsestedet.

Husk at Danmark er et af de lande i verden, hvor unge får lov til mest! Det gælder påklædning, spisevaner, forholdet til de voksne/lærerne, omgang med alkohol og tobak – og med det andet køn.

Sker det, at man under rejser kommer i kontakt med myndigheder eller autoriteter, må man forstå, at holdningen til dem i andre lande er langt mere respektfuld og autoritetstro end herhjemme. Politi kan ikke afvises med en kvik bemærkning.

Det anbefales, at alle elever tegner en rejseulykkesforsikring. Kommer elever til skade under rejser er det deres egen forsikring, der dækker eventuelle udgifter. Skolen må og kan som statsinstitution ikke tegne forsikringer.

Elever, der overtræder ordensreglerne, sendes på egen regning alene hjem med den første mulige forbindelse. Skolen tager efterfølgende stilling til hvilke konsekvenser overtrædelsen skal have (bortvisning fra skolen, midlertidig bortvisning, inddragelse af rejsemuligheder i fremtiden el.a.)

 

Rejseordensregler:

  • Gå aldrig alene – hverken ud eller hjem. Gå altid i grupper 3-4 sammen.
  • Deltagelse i dagens program er obligatorisk, og alle SKAL møde præcist til alle aftaler.
  • Alle skal være hjemme på hotellet senest kl. 01.00. Tidligere hjemkomsttider kan bestemmes af lærerne på rejsen.
  • Hotellets ordensregler skal ALTID overholdes, og der SKAL være ro på hotellet om aftenen.
  • Det er forbudt at leje, låne eller på anden måde få adgang til knallert, bil, motorcykel el. lign.
  • Alkohol og rygeregler. Under afviklingen af studierejseprogrammet er enhver indtagelse af øl, vin eller spiritus forbudt. Rygning må kun ske efter aftale i planlagte rygepauser. Når der ikke er fælles program, skal I holde et moderat alkoholforbrug. Elever, der efter lærernes skøn har indtaget for meget alkohol, kan hjemsendes på egen regning og vil efterfølgende ikke kunne deltage i rejser med Aurehøj Gymnasium.
  • At indføre hash eller euforiserende stoffer til et andet land er strafbart; i de fleste europæiske lande giver det lange fængselsstraffe. Hash og euforiserende stoffer er også forbudt i Danmark. Det er derfor på det strengeste forbudt at medtage, indkøbe eller indtage hash eller euforiserende stoffer. Overtrædelse af dette forbud vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolen.