Læsevejledning

Aurehoej_028-e1400512776506

Vi er tre læsevejledere på Aurehøj Gymnasium: Monica Cariola Garrido (MG), Kirsa Handberg (KH) og Annemette Westh (AW).

I starten af 1g screener vi alle 1g-elever med henblik på at afdække ordblindhed og/eller andre udfordringer i forhold til læsning, stavning og skrivning. Hvis der er mistanke om ordblindhed, tilbyder vi eleverne at tage den nationale ordblindetest, og følger op med ansøgning om SPS-støtte efter behov.

Vi instruerer elever i brugen af IT-pakken og andre hjælpemidler til læsning og skrivning. Vi afvikler også kurser i læsning og stavning, som elever opfordres til at deltage i efter behov. Det er vigtigt at have en rimelig læsehastighed og et godt staveniveau for at klare de faglige krav i gymnasiet.

Alle er velkomne til at kontakte os, hvis der er problemer med skolearbejdet.

Kontakt via Lectio eller på mail:
kh@aurehoej.dk
mg@aurehoej.dk
aw@aurehoej.dk