Tidsplan for optagelse 2017

SkolestartKære ansøger

Har du søgt om at blive optaget på Aurehøj Gymnasium kan du nedenfor se den tidsplan vi skal følge i forbindelse med den kommende optagelse: Når vi kender hele tidsplanen for optagelse 2017 vil informationerne løbende blive tilrettet med det.

Senest 1. marts 2017: skal du søge om optagelse via www.optagelse.dk. I visse tilfælde er fristen tidligere, det kan du læse mere om på optagelse.dk.

Den 7. marts 2017: modtager du en mail som kvittering for, at vi har modtaget din ansøgning.

Den 17. maj 2017 (efter kl. 15.30) sender vi besked om optagelse til de elever, der har søgt Aurehøj Gymnasium som deres 1. prioritet. Beskeden sendes som mail til ansøgers e-mail. Hvis skolen får flere  ansøgere end vi har plads til, vil vi både skulle sende besked om optagelse og om afslag.

Se mere information om optagelse på nedenstående link:

Undervisningsministeriets optagelsesbekendgørelse

Region Hovedstadens hjemmeside www.regionh.dk