Tidsplan for optagelse 2018

Tidsplan for optagelse i skoleåret 2018:

Senest 1. marts 2018: skal du søge om optagelse via www.optagelse.dk.

Den 7. marts 2018: modtager du en mail som kvittering for, at vi har modtaget din ansøgning.

Den 16. maj 2018 sender vi besked om optagelse til de elever, der har søgt Aurehøj Gymnasium som deres 1. prioritet. Beskeden sendes til ansøgers e-boks. Hvis skolen får flere ansøgere end vi har plads til, vil vi både skulle sende besked om optagelse og om afslag.

Se mere information om optagelse på nedenstående link:

Undervisningsministeriets optagelsesbekendgørelse

Region Hovedstadens hjemmeside www.regionh.dk