Internationalisering

Skolens internationale arbejde

Skolen har udarbejdet en strategi, der skal sikre, at de forskelligartede internationale tiltag forankres i skolens værdigrundlag, hvor musik, faglighed, respekt, åbenhed og tradition er nøgleord. Eleverne skal dannes til at være åbne over for samfundet uden for Danmarks grænser. Skolens internationaliseringsudvalg har valgt, at vores primære fokus er på Norden, Baltikum og det øvrige Europa.

Studieturen i 3g
Alle elever kommer i 3g på en studietur til et land i vores fokusområde. Fordi vi ønsker, at eleverne opnår kompetencer inden for kulturel diversitet, bestræber vi os på, at studieturene ikke har præg af turistrejser, men er rettet mod læring og dannelsesaktiviteter fx gennem lokale oplevelser. For at forene skolens værdigrundlag med rejserne skal der på alle studieture så vidt muligt indgå en musikalsk begivenhed, fx en koncert, en teaterkoncert eller lignende. For at eleverne kommer den lokale kultur nærmere stræber vi efter at interagere med lokalbefolkningen, fx gennem skolebesøg eller interview med den lokale befolkning.

Andre rejser
På Aurehøj Gymnasium vægter vi den varierede undervisning, og det er således muligt at flytte dele af den faglige undervisning til områder i udlandet. Derfor kan eleverne i 2g melde sig til et tværfagligt forløb med udgangspunkt i udlandet, hvor eleverne får mulighed for at indsamle empiri eller komme på udveksling. Ved andre rejser end studieturen i 3g vil elevgruppen ofte bestå af elever på tværs af klasser for at sikre et stærkt fællesskab på skolen. Dette kan fx være musikrejser eller udvekslingsrejser for at styrke fremmedsprogskompetencerne og elevernes indsigt i og forståelse for andre kulturer end den danske. Derudover kan lærerne planlægge særfaglige rejser, fx i idræt.

Internationalt perspektiv i den daglige undervisning
Vi ønsker, at eleverne opnår interkulturelle kompetencer og styrker deres internationale udsyn. Dette sker naturligt i den daglige undervisning, men vi ønsker at styrke dette yderligere ved at etablere kontakter med udenlandske institutioner med mulighed for at skabe relationer mellem vores elever og elever fra europæiske skoler. Skolen modtager jævnligt besøg af lærere fra primært europæiske skoler. Her får lærere og elever mulighed for at stifte bekendtskab med ligheder og forskelle i europæiske undervisningskulturer. I AT 2.1. er fokus på globalt medborgerskab, og eleverne skal i forløbet arbejde innovativt med globale udfordringer. Elevernes internationale udsyn kan også styrkes i planlægningen af en samfundsfagsdag og en religionernes dag.

Medarbejderrejser
For at styrke medarbejdernes faglige udvikling har skolen besluttet, at de enkelte faggrupper har mulighed for at rejse sammen. Faggruppen planlægger selv rejsen og det faglige fokus. Derudover har skolen tradition for en fælles medarbejderrejse til forskellige nordiske lande. Lærerne har tidligere besøgt bl.a. Færøerne og Island, og i skoleåret 2016/2017 rejser medarbejderne til Helsinki.

Samlet set ønsker Aurehøj Gymnasium med det internationale arbejde at give elever og medarbejdere mulighed for at udvikle deres interkulturelle kompetencer og styrke deres globale udsyn samtidig med, at skolens traditioner og værdigrundlag bevares.