AT-oversigt

 

AT 2.1 Placering Uge 41
  Varighed/ elevtid 5 dage

6 elevtimer

 

  Deltagende fag Alle fag i 2.g

2 lærere fra hver 2.g klasse, skal være til rådighed i forbindelse med vejledning 2-3 moduler i løbet af ugen og overvære præsentationerne fredag

Eleverne tilmelder sig udmeldte workshops og arbejder på tværs af klasser

Tysk og fransk udbyder AT-rejser i kombination med historie

  Indhold

 

 

Fælles forløb for alle elever med temaet ”Verdensborgerskab og globalisering”

Undervisningen foretages af en styregruppe og af eksterne oplægsholdere

  Produkt Innovativt produkt og logbog med dokumentation af den innovative proces.

 

Præsentationer af de innovative produkter til “fernisering” i Grønnegården og Salen.

  Vidensmønstre:

Forslag til læsning

 

 

AT 2.2 Placering Uge 50

 

  Varighed/ elevtid 5 dage

3 dages undervisning

2 dages synopsisskrivning og fremlæggelser

 

6 elevtimer

 

  Deltagende fag 2-3 fag

 

  Indhold Eleverne udarbejder selv problemformuleringer
  Produkt Synopsis.

Problemformuleringen udarbejder eleverne selv.

Synopsen skal indeholde et bilag hvori opgavens empiri er uddybet

  Vidensmønstre:

Forslag til læsning

Rangvid (oa):Vidensmønstre – tværfaglig refleksion i AT. Systime 2012

 

AT 2.3 Placering Uge 16

 

  Varighed/ elevtid 2,5 dage

+ årsprøve

2½ skrivedag

6 timer elevtid

  Deltagende fag 3-4 fag udvælges af klassens lærerteam

 

  Indhold

 

 

Menneskets forhold til naturen

Men følger altid UVM fra foregående år

 

Eleverne introduceres til sidste års eksamensopgave af de deltagende fag

Vejledning skemalægges (15 minutter pr. elev)

  Produkt Synopsis og mundtlig årsprøve med brug af talepapir og/eller produktpræsentation af løsningsforslag.

 

  Vidensmønstre:

Forslag til læsning

Eleverne reintroduceres til de seks innovative arbejdsfaser og genlæser Rangvid (oa):Vidensmønstre – tværfaglig refleksion i AT. Systime 2012, kap 8: Faktuel og normativ

 

  Innovation og synopsis Udgangspunkt for synopsis er sidste års UVM kommunikation – muligheder og begrænsninger.

Eleverne skal vælge enten opgave A eller opgave B (opgave B er innovationsopgaven).

Eleverne tager udgangspunkt i ressourcerummet og de angivne retningslinier for det innovative projekt.

 

 

AT 3.1 Placering Uge 43

 

  Varighed/ elevtid 5 dage

3 dages undervisning

2 dages synopsisskrivning og fremlæggelser

6 elevtimer

 

  Deltagende fag 2-3 fag deltager

 

  Indhold Eleverne udarbejder selv problemformuleringer
  Produkt Synopsis

Talepapir skal udarbejdes og inddrages i forbindelse med fremlæggelserne

  Vidensmønstre:

Forslag til læsning

Husk at inddrage kapitler fra Rangvid (oa):Vidensmønstre – tværfaglig refleksion i AT. Systime 2012. Se i studierapporten hvilke kapitler klassen mangler at læse.

 

  Innovation Forløbet kan enten være et klassisk eller et innovativt AT- forløb.

 

 

 AT 3.2 Placering Uge 3

 

  Varighed/ elevtid 2 skrivedage

 

  Deltagende fag 3-4 fag udvalgt af klassens lærerteam, der forestår en præsentation af cd-rom

 

  Indhold UVM disketten fra sidste år (Menneskets forhold til naturen)

 

  Produkt Synopsis med talepapir.

 

Fremlæggelse i matrixgrupper og/eller for deltagende lærere i forskudte moduler

 

  Vidensmønstre Her forventes det af “Vidensmønstre” er læst og at der er en tydelig metoderefleksion til stede.

 

 

 

 

 

AT eksamen Placering Uge 12

 

  Varighed/ elevtid 3 skrivedage

 

  Deltagende fag Alle fag

 

  Indhold Undervisningsministeriets

 

  Produkt Synopsis med talepapir.

Mundtlig eksamen

 

  Vidensmønstre I forbindelse/forlængelse af UVM udmelding og efter elevernes fagvalg afholdes

1 Videnskabsteoretisk forelæsning for alle

4 fakultære forelæsninger (2 individuelle)

 

Alle forelæsninger er obligatoriske.

 

  Innovation Afhængig af Undervisningsministeriets opgaveformulering