Engelsk

Engelsk findes på B eller A-niveau og strækker sig over henholdsvis to og tre år. I 3.g er der skriftlig eksamen på begge niveauer, hvis faget udtrækkes til eksamen. Undervisningen i timerne foregår på engelsk, undtagen grammatikundervisningen, der er på dansk.

På engelsk B vægtes sagprosalæsning lidt højere end på A-niveauet, der er litterært. Der læses dog engelsksproget litteratur på begge niveauer, og bekendtgørelsen giver vide rammer for, hvad man kan beskæftige sig med. Der er heller ikke mange bindinger på, hvad man skal læse – undtagelsen er at på A-niveau læser man Shakespeare.

Skriftligt er der også lidt forskel: På B-niveau kan man vælge imellem at skrive om et emne på baggrund af nogle sagprosatekster eller at skrive en analyse/fortolkning af en engelsksproget novelle, mens man på A-niveauet skriver en analyse/fortolkning af en novelle under inddragelse af nogle andre tekster eller billeder, der belyser novellens tema.

Klik videre til bekendtgørelsen for engelsk her.