Fysik

Klip fra bekendtgørelsen:

Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener og processer i natur og teknik. Gennem et samspil mellem eksperimenter og teorier udvikles en teoretisk begrundet, naturfaglig indsigt, som stimulerer nysgerrighed og kreativitet. Samtidigt giver den baggrund for at forstå og diskutere naturvidenskabeligt og teknologisk baserede argumenter vedrørende spørgsmål af almen menneskelig eller samfundsmæssig interesse.
Fagligt indhold på C-niveauet:

* Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
* Energi
* Lyd og lys
* Supplerende stof:

Eleverne vil ikke kunne opfylde de faglige mål alene ved hjælp af kernestoffet. Det supplerende stof, der udfylder ca. 40 pct. af uddannelsestiden, skal vælges, så det tilgodeser såvel fagets overordnede mål som de faglige mål. I det supplerende stof skal indgå aktuelle eller samfundsrelevante problemstillinger, herunder en belysning af fysiske eller teknologiske aspekter af bæredygtig udvikling.

På Aurehøj findes fysik på alle tre niveauer og indgår i studieretninger med fag som matematik, kemi og musik (Studieretninger på Aurehøj 2008-2009). Fysik på C-niveau er obligatorisk for alle og kan ved tilvalg øges til et B-niveau.

Specielt kan nævnes de to naturvidenskabelige studieretninger.

matA, fysA og kemiB og

matA, kemA og fysB

Nyttige links:

fysikfagets hjemmeside

animationer

hjemmeside til lærebogssystemet Orbit

fagets infoguide