Idræt

Idræt

Alle elever på gymnasiet har idræt på c-niveau i 3 år. Desuden kan man vælge idræt på B-niveau i 3.g.

Formålet med idræt er mangesidet og du vil komme til at møde mange forskellige former for fysisk aktivitet. Nogle af de centrale værdier er bl.a. bevægelsesglæde, kropsbevidsthed, idrætslige færdigheder og viden om sundhed og kroppen.

Du og dine klassekammerater kommer i gymnasiet med vidt forskellige idrætsfaglige forudsætninger, og det er med til at gøre idrætsundervisningen til et spændende og alsidigt fag. På Aurehøj  prioriterer vi højt, at du får nogle gode og sjove oplevelser med idræt, der forhåbentligt vil give dig lyst til at dyrke motion resten af livet.

Du vil møde udfordringer for både krop og hoved. Det betyder, at der som i alle andre fag også er lektier i idræt. Det kan eksempelvis  være at læse i grundbogen eller en artikel, forberede et opvarmningsprogram eller en løbetur efter skoletid.

Mange af aktiviteterne foregår i Idrætssalen eller på kunststofbanen, men vi benytter også de omkringliggende faciliteter såsom  Gentofte Sø, Gentofte stadion, Kildeskovshallen, svømmehallen, badmintonhallen og fitnesscentre.

Klik videre til bekendtgørelsen her.