Musik

Musik som fag

Musik er en del af de fleste menneskers hverdag. Vi lytter næsten alle sammen til musik, nogle spiller musik, og andre synger. Som fag er musik derfor både teoretisk og praktisk.
Teori og praksis i musikfaget

Den teoretiske del af musikfaget handler om musikkens byggeklodser: toner, akkorder og skalaer m.m. og deres indbyrdes forhold. Den handler også om musik fra forskellige tider og steder, om hvorfor musikken fra en bestemt tid lyder som den lyder og om musik som kulturfænomen i samfundet.

Den praktiske del af musikfaget er spil og sang. Musikundervisningen i gymnasiet rummer ikke instrumentalundervisning, men undervisning i sammenspil og i stemmedannelse, hørelære og korsang.

Den teoretiske del af musikfaget kobles så vidt muligt sammen med den praktiske. Musik optræder også sammen med andre fag, dels i Almen Studieforberedelse og dels i de store opgaver i 2g og 3g.
Musik på A-, B- og C-niveau

Både på A-, B- og C-niveau i musik beskæftiger man sig med forskellige slags musik: ældre og nyere kunstmusik, dansk musik, folkemusik og ikke-vestlig musik. Niveauet afgø,r hvor dybt man kan gå ind i musikken, og hvor mange aspekter af musikken man kan beskæftige sig med.

Musik A har en skriftlig del, hvor man lærer at arrangere en melodi for vokal- eller instrumentalgruppe eller en blanding af instrumenter og sangere. Melodien kan være en fællessang, en jazzstandard eller en pop/rock-melodi.

På alle niveauer i musik får man øvelse i at optræde, og alle musikhold på Aurehøj optræder så vidt muligt til en kammermusikaften og en rytmisk aften hvert år.