Studieretningsopgaven i 2.g

Om studieretningsopgaven i 2.g – skoleåret 2016/17


Studieretningsopgaven i 2.g er en fordybelsesopgave inden for fag, der danner din studieretning. Formålet med opgaven er bl.a. at forberede dig til studieretningsprojektet i 3.g.

Se i øvrigt vejledningen om studieretningsprojektet (f.eks. hvad et abstract er).

Dine lærere giver dig (mindst) 3 forskellige fagkombinationer at vælge imellem, hver bestående af et studieretningsfag på A-niveau + et andet fag (i reglen) på mindst B-niveau – dvs. det svarer til hvad du møder i studieretningsprojektet i 3.g.

Alle fag er nogle du har i 2.g (altså ikke f.eks. et du har afsluttet i 1.g).

Til hver fagkombination er knyttet en opgaveformulering.

Du skal vælge hvilken opgave du vil skrive,  6. marts kl. 12.00.

Opgaven besvares individuelt, du har 4 dage til at skrive den, og du får en individuel karakter der tæller med i dine standpunktskarakterer i de berørte fag.

Tidsfrister:

De fagkombinationer du får at vælge imellem, udmeldes senest tirsdag den 22. februar.

Efter udmeldingen arrangerer lærerne evt. et besøg i studiecentret hvor Dina kan hjælpe dig med at søge litteratur.

Opgaveskrivningen starter mandag d 20. marts kl 8.00, og du afleverer den færdige opgave i Lectio torsdag d 23. marts kl. 18.00.

De fire døgn er du fritaget for al øvrig undervisning, så du kan koncentrere dig om at skrive.

Formelle krav:

  • et omfang på 6-8 sider (forside, indholdsfortegnelse, abstract, litteraturliste, fod/slutnoter og evt. bilag ikke medregnet)
  • indholdsfortegnelse, indledning, konklusion
  • litteraturliste med anførsel af al anvendt litteratur
  • citater skal forsynes med litteraturhenvisning, og der skal refereres loyalt, hvis du bruger andres idéer som inspiration.
  • 1/2 sides abstract på engelsk (eller på dansk, efter aftale med faglærerne) placeres mellem indholdsfortegnelsen og selve opgaven

SRO-formuleringer – skoleåret 2016/17:

2a: 2aSRO

2b: 2bSRO

2c: SRO til 2c

2d: 2dSRO

2k: 2kSRO

2m: 2mSRO

2n: 2nSRO

2x: 2xSRO

2y: 2ySRO

 

Sidste års SRO-formuleringer – skoleåret 2015/16:

2a: 2aSRO

2b: 2bSRO-EN-SA 2bSRO-EN-HI 2bSRO-SA-HI
2b

2c: 2cSRO-EN-DA-EN-HI 2cSRO-MU-DA 2cSRO-IT-HI

2d: 2dSRO

2k: 2kSRO-MU-MA 2kSRO-MU-HI 2kSRO-FY-MA

2m: 2mSRO-DA-MU 2mSRO-EN-DA

2n: 2nSRO-DA-EN 2nSRO-MU-DA

2x: 2xSRO-DA-Ke 2xSRO-Ma-Ke 2xSRO-MA-Fy

2y: 2ySRO-BT-DA 2ySRO-BT-HI 2ySRO-SA-DA 2ySRO-MA-HI 2ySRO-MA-SA

 

 

 

 

Held og lykke med din opgave