MU-HI

1960’erne, sort musik og protestbevægelser

Der ønskes en musikalsk analyse og fortolkning af Nina Simone, I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free (1967) med fokus på musikalske virkemidler og stilkarakteristika.

Ydermere ønskes en kort historisk gennemgang af perioden 1960-1970 med fokus på de amerikanske protestbevægelser i forhold til borgerrettighedsbevægelsens mål og midler. I gennemgangen skal du inddrage din musikalske analyse som en perspektiverende del og vurdere, hvordan musikken formidler borgerrettighedsbevægelsens budskaber.

Afslutningsvis skal du udarbejde en kildekritisk analyse af Black Panthers Party’s ti punkts-program fra 1966.

 

EN-DA

Minimalisme!

Der ønskes en (kort) redegørelse for minimalismen som genre.Dernæst! skal du analysere og fortolke Raymond Carver: Why don’t you dance? (What we talk about when we talk about Love, 1981) og Helle Helle: Dette burde skrives i nutid (2011) med henblik på væsentlige temaer samt skrivestilen.(Begge! tekster ligger i ressourcerum i Lectio)

 

EN-MU

Benjamin Brittens War Requiem og Wilfred Owens digte
Der ønskes en litterær analyse af Wilfred Owens digte Anthem for Doomed Youth og Futility, som indgår i Benjamin Brittens War Requiem (1962) samt en musikalsk analyse af Brittens musik til Anthem for Doomed Youth. Den musikalske analyse skal bl.a. omhandle form, melodik, rytmik, harmonik og – i begrænset omfang – instrumentation mhp at karakterisere de musikalske virkemidler, Britten bruger til at belyse Owens digt.

Der kan eventuelt perspektiveres til slutningen af Dies Irae-delen af requiet, hvori Futility indgår.

På baggrund af analyserne ønskes en diskussion af Brittens brug af Owens digte i requiet som en kommentar til den latinske messetekst; jf. www.cco.caltech.edu/~tan/Britten/britowen.html.

Tekst

Den komplette tekst og en engelsk oversættelse af den latinske tekst findes på

http://www.its.caltech.edu/~tan/Britten/reqtext.html

Lyd

Anthem for Doomed Youth                        https://www.youtube.com/watch?v=LL4Jj4cDYj4 [00:00-02:35 min]

Futility                                   https://www.youtube.com/watch?v=Nal75MHIqUc [00:17-04:03 min]