Optagelse 2018

Tidsplan for optagelse i skoleåret 2018:

Senest 1. marts 2018: skal du søge om optagelse via www.optagelse.dk. Søger du musikprofilen, skal du vedhæfte og uploade alle dine bilag sammen med ansøgningen.

Den 7. marts 2018: modtager du mail fra os som kvittering for, at vi har modtaget din ansøgning.

Den 16. maj 2018 i løbet af eftermiddagen sender vi besked om optagelse til de elever, der har søgt Aurehøj Gymnasium som deres 1. prioritet. Beskeden sendes til elevens e-boks. Hvis skolen får flere  ansøgere end vi har plads til, vil vi både skulle sende besked om optagelse og om afslag.

Se mere information om optagelse på nedenstående link:

Undervisningsministeriets optagelsesbekendgørelse

Region Hovedstadens hjemmeside www.regionh.dk