1g forældremøder

Der holdes forældremøder for nye 1.g elever og deres forældre og klassens lærere.

Forældremøderne er planlagt hhv.

den 19. november 2019 for klasserne 1a, 1b, 1j, 1n, 1x

og 21. november 2019 for klasserne 1c, 1k, 1m, 1y

Begge aftener starter kl. 19.00 med fælles information i Salen.