Aurehøj og KULT

NajaMarieAidt

Aurehøj & KULT – Når gymnasiet og kunsten spiller sammen!

KULT er en forkortelse af KUNST og KULTUR. Aurehøj er en del af KULT, som er et netværk mellem fire københavnske gymnasier – Aurehøj Gymnasium, Sankt Annæ Gymnasium, Nørre Gymnasium og Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Disse skoler er fælles om at have en profil på det kunstneriske og kulturelle område.

KULT er paraply for en lang række projekter på forskellige niveauer inden for fagene drama, billedkunst, musik, mediefag og dansk. I alle projekter indgår mindst to af skolerne og aktører fra det professionelt udøvende kunst- og kulturliv. Projekternes formål er derigennem at forny og udvikle fagene, der har en kunstnerisk dimension.

Læs her om et af KULTs seneste projekt.

Du kan også læse om, hvilke projekter og øvrige aktiviteter Aurehøjs elever og lærere har deltaget i.

Kontakt til KULT på Aurehøj:
Mischa Sloth Carlsen: msc@aurehoej.dk

Læs mere om KULT på deres egen hjemmeside