Talentudvikling

Talentudvikling på Aurehøj

Vi har mange dygtige elever på Aurehøj. Det er vi meget glade for, og vi er klar over, at det forpligter. Alle skal have de udfordringer, de har behov for, så deres potentiale kan komme bedst muligt til udfoldelse. Derfor har vi også en række tilbud og programmer ud over skoletiden, der kan hjælpe den enkelte elev hen til det sted, hvor der kan ske noget ekstra læring, og hvor også den særligt stærke elev kan føle sig udfordret.

ATU
Akademiet for talentfulde unge er for den engagerede og ekstraordinært dygtige elev, der har talent inden for alle fag. På Aurehøj er det primært lærerne, der indstiller 1.g eleverne til at kunne søge om optagelse, men har man et stort ønske om at søge, er det også muligt at tale med skolens talentkoordinator om sagen. For at komme i betragtning, skal man skrive en individuel ansøgning, og bliver man derefter optaget, kommer man med i et 2-årigt akademisk program, der ligger ud over skoletiden. Aktiviteterne spænder meget vidt lige fra seminarer om entrepenørskab over virksomhedsbesøg til akademiske foredrag og går på tværs af fakulteterne. Ønsker man at vide mere om ATU, kan man besøge hjemmesiden ungetalenter.dk

Forskerspirer
Forskerspirer er et 1-årigt program under Københavns universitet, der henvender sig til den nysgerrige 2.g elev, der brænder for at udforske et emne eller en idé akademisk. Det er muligt at lave projekter inden for alle fagområder (humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab). Undervejs i forløbet samles alle landets spirer til to arrangementer, hvor man på forskellig vis skoles i at arbejde og formulere sig akademisk. Desuden kobles alle spirer på en forsker inden for deres respektive problemfelt, der kan vejlede i processen hen i mod at udarbejde en synopsis om det valgte emne. Man kan få en detaljeret beskrivelse af projektet ved at gå ind under forskerspirer.ku.dk eller man kan kontakte Aurehøjs talentkoordinator.

MasterClass
Aurehøj samarbejder med de øvrige Gentofte-gymnasier om at udbyde en række MasterClasses for særligt interesserede og dygtige 2. og 3.g elever. Undervisningen ligger ud over læreplanerne for fagene og varetages af gymnasielærere og evt. også af universitetslærere. Emnerne spænder vidt, så der skulle være lidt for enhver smag. Forløbene finder sted om efteråret, og man bliver informeret i klasserne om ansøgningsprocedure og frister. Programmet vil desuden være at finde på skolens hjemmeside. Efter endt forløb, får man et diplom.
Læs her om alle udbud her i efteråret 2018. 

Olympiader
Mange af gymnasiets fag giver mulighed for at deltage i landsdækkende og internationale olympiader. Her kan man dyste om at være bedst til sprog, fysik eller filosofi og kvalificere sig til at kæmpe mod gymnasieelever fra andre nationer. Konkurrencerne foregår på forskellig måde fra fag til fag. Spørg din faglærer om yderligere oplysninger, og om din klasse deltager.

WSDC
Hvis du er glad for at debattere, er World Schools Debating Championships måske noget for dig. WSDC er en international debatkonkurrence for gymnasieelever, hvor man får trænet sine evner i research, analyse, argumentation og præsentation. Hvert år udtages fem elever fra Danmark, der skal kæmpe mod resten af verden, hvorfor engelskkundskaberne selvfølgelig skal være fremragende for at kunne deltage. Hvis din interesse er vakt, kan du gå ind under dodebate.dk og endvidere kontakte skolens talentkoordinator.

Talentkoordinator på Aurehøj er Sonja Grønbæk. E-mail: sg@aurehoej.dk