Astronomi

Klip fra læreplanen:
Faget astronomi C giver eleverne grundlæggende viden og kundskaber om astronomi. Gennem arbejdet med astronomiske observationer, data, teorier og modeller samt aktuelle problemstillinger får eleverne indsigt i naturvidenskabelige arbejds- og tænkemåder med vægt på almendannelsen og som en del af grundlaget for deres studievalg. Det astronomiske verdensbillede, som er i bestandig forandring, indtager en central plads i undervisningen, og eleverne skal stifte bekendtskab med de markante skift i erkendelsen af menneskets placering i universet gennem tiderne.

Fagligt indhold:

  • Den umiddelbare omverden: dag og nat, årstider og formørkelser
  • Solsystemet og exoplaneter
  • Stjerners liv og død
  • Galakser
  • Universets udvikling

Eleverne vil ikke kunne opfylde de faglige mål alene ved hjælp af kernestoffet. Det supplerende stof, der udfylder ca. 25 pct. af undervisningstiden, skal uddybe og perspektivere kernestoffet. Ved udvælgelsen af stoffet lægges vægt på at inddrage aktuelle emner.
Astronomiundervisningen bygger på elevernes matematiske og fysiske forhåndskendskab og niveauet tilpasses den aktuelle elevgruppe.
Astronomi på Aurehøj kan vælges af alle elever efter gennemførsel af matematik og fysik på mindst C-niveau.