Censor

Velkommen som censor ved den mundtlige eksamen på Aurehøj Gymnasium.

Her er lidt praktisk information om, hvordan eksamensforløbet skal foregå.

Den mundtlige eksamen begynder alle dage kl. 8.00, undtaget mundtlige AT-prøver, der begynder kl. 08.30. Vi beder dig derfor møde lidt før på skolens lærerværelse på 1. sal, hvor skolens vicerektor og eksaminator vil tage imod dig.

Skolen sørger for forplejning  i løbet af dagen, herunder formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Frokosten indtages på skolens lærerværelse, mens formiddags- og eftermiddagskaffen efter ønske kan serveres i eksamenslokalet.

På nedenstående links har vi samlet den information, vi mener, der kan blive brug for under eksamensforløbet. Måtte der være andre oplysninger du ikke finder svar på, er du velkommen til at kontakte os herom.

Kort over skolens beliggenhed kan du se her.

Vi håber dagene her hos os bliver udbytterige og ønsker god eksamenstid!

Med venlig hilsen
Aurehøj Gymnasium

Links:

Studieplaner og undervisningsbeskrivelser

Fagbeskrivelser

Klageprocedure

Karakterskala og anden bedømmelse

Stx-eksamensbekendtgørelse