Classic

At være medlem af Aurehøj Classic er at synge god musik sammen med andre, der også kan lide at synge. På den faglige side er det at udvikle sin stemme, sin musikalitet og sine færdigheder i nodelæsning og hørelære. På den sociale side er det fantastiske, fælles musikoplevelser, hygge i pauserne og venskaber på tværs af årgange og klasser på skolen.

Koret øver mandage kl. 19:15 – 21:30 og ledes af Thomas Gooseman (TG) og Merete Wendler (MW).