De unge mister modet

Alumneforeningen Aurehøjs Venners formandskab har skrevet et indlæg i Politiken den 20. maj 2020. Læs det herunder:

Debatindlæg i Politiken 20. maj 2020

De unge mister modet
Anne-Marie Kruse og Marit Hvithamar Rystrøm, formandskabet i forældreforeningen på Aurehøj Gymnasium:

Som forældre til elever i 1. og 2. g er vi dybt bekymrede for vores børns trivsel og læring. Derfor vil vi gerne appellere til, at vores unge får mulighed for at mødes både fagligt og socialt før sommerferien inden for rammerne af deres uddannelsessted.

Udsigten lige nu er, at de først får lov at vende tilbage til gymnasiet efter sommerferien.

Det vil betyde, at de ikke har været sammen med deres lærere og klassekammerater i normal undervisning i 5 måneder. Det er lang tid.

Vi er bekymrede for deres sociale trivsel og for deres sociale læring, for gymnasietiden er en vigtig milepæl i de unges liv, som de vil huske og tage ved lære af resten af deres liv. Som forældre ved, vi at det er en tid, man aldrig glemmer igen – heller ikke læringen.

Lige nu må de nøjes med undervisning og samvær i det virtuelle rum, og selv om lærerne gør en stor indsats for at styrke de unges faglighed, går det sociale tabt over en skærm, og som forældre oplever vi, at vores børn er ved at være skærmtrætte. Mange af dem er desværre ved at miste modet.

Det hjælper dem ikke meget at tænke på, at de har givet plads til, at andre unge kan komme i normal skole igen, som undervisningsministeren har udtrykt det. Vi har forståelse for det, men det er en ringe trøst for disse unge.

Derfor appellerer vi indtrængende til, at politikerne åbner for mere fleksibilitet og har 1.- og 2.-g’ernes fremtid på sinde, når de forhandler om yderligere åbning de kommende dage.