Eksamen – censor

Velkommen som censor ved den mundtlige eksamen på Aurehøj Gymnasium. Her er lidt praktisk information om, hvordan eksamensforløbet skal foregå.

Eksamen begynder alle dage ml. 08.00 dog for AT-eksaminerne kl. 08.30. Vi beder om at du møder i god tid inden eksamens start og skolen vil sørge for forplejning i løbet af dagen, herunder morgenmad, frokost og eftermiddagsthe.

I forbindelse med eksamen skal elevernes undervisningsbeskrivelser anvendes. Disse og mange andre oplysninger, som vi tror der kan blive brug for under eksamensforløbet, har vi forsøgt at samle i nedenstående links. Er der oplysninger, du ikke finder svar på, er du naturligvis velkommen til at kontakte os herom.

Skolens beliggenhed finder du på www.krak.dk eller via vores hjemmeside. Der er gode parkeringsmuligheder uden P-afgift i området.

De AT-synopser, du skal være censor for, findes i Lectio. Anvender din skole ikke Lectio, sendes opgaverne sendt til dig i en mail.

En eksamensoversigt og rækkefølgeliste udleveres på dagen, og jeg håber, at dagene her hos os bliver udbytterige – både for dig og for os.

Med venlig hilsen og på gensyn!
Anette Hestbæk Jørgensen
Rektor

Links:

undervisningsbeskrivelser for hold         Undervisningsbeskrivelser for AT

Fagbeskrivelser

Klageprocedure

Karakterskala og anden bedømmelse

Stx-eksamensbekendtgørelse