Eksamen – elever

Om kort tid offentliggøres eksamensplanen og her er lidt praktisk information om, hvordan eksamensforløbet skal foregå:

Der frigives en personlig eksamensplan til dig i Lectio på din egen forside. Eksamensplanen offentliggøres i to omgange jf. nedenfor:

Den 16. maj 2018 offentliggøres eksamensplanen eksaminer, der er planlagt frem til den 31. maj 2018.
Den 23. maj 2018 offentliggøres eksamensplanen for hele eksamensperioden.

Skriftlige eksamen og årsprøver er fastlagt i perioden 23. maj – torsdag den 7. juni begge dage inkl.

Mundtlig eksamen er fastlagt i perioden 23. maj 2018 – 27. juni 2018 for 3.g elever.
Mundtlig eksamen er fastlagt i perioden 8. juni 2018 – 27. juni 2018 1.g og 2.g. elever.

Der er møde den 19. juni 2018, om censurering af de skriftlige eksamensopgaver. Herefter offentliggøres karaktererne i Lectio hurtigst muligt.

Det er rigtig vigtigt at du følger de direktiver skolen og undervisningsministeriet har fastlagt omkring eksamen. Til brug for det har vi samlet den information, vi mener, der kan blive brug for under eksamensforløbet. Er der oplysninger du savner, er du altid velkommen på kontoret.

Regler ved skriftlig eksamen og årsprøver

Regler ved mundtlig eksamen

Karakterskala og anden bedømmelse

Klagevejledning

Stx-eksamensbekendtgørelsen