Eksamen – elever

Om kort tid offentliggøres eksamensplanen og her er lidt praktisk information om, hvordan eksamensforløbet skal foregå:

Der frigives en personlig eksamensplan til dig i Lectio på din egen forside. Eksamensplanen offentliggøres i to omgange jf. nedenfor:

Den 10. maj 2019 offentliggøres eksamensplanen eksaminer, der er planlagt frem til den 24. maj 2019.
Den 16. maj 2019 offentliggøres eksamensplanen for hele eksamensperioden.

Skriftlige eksamen og årsprøver er fastlagt i perioden 21. maj 2019 – 4. juni 2019 begge dage inkl.

Mundtlig eksamen er fastlagt i perioden 28. maj 2019 – 26. juni 2019 for 3.g elever.
Mundtlig eksamen er fastlagt i perioden 03. juni 2019 – 26. juni 2019 for  1.g og 2.g. elever.

Der er møde den 18. juni 2019, om censurering af de skriftlige eksamensopgaver. Herefter offentliggøres karaktererne i Lectio hurtigst muligt.

Det er rigtig vigtigt at du følger de direktiver skolen og undervisningsministeriet har fastlagt omkring eksamen. Til brug for det har vi samlet den information, vi mener, der kan blive brug for under eksamensforløbet. Er der oplysninger du savner, er du altid velkommen på kontoret.

Regler ved skriftlig eksamen og årsprøver

Regler ved mundtlig eksamen (kommer snarest)

Karakterskala og anden bedømmelse

Klagevejledning

Stx-eksamensbekendtgørelsen