Eksamen – elever

Om kort tid offentliggøres eksamensplanen og her er lidt praktisk information om, hvordan eksamensforløbet skal foregå:

Der frigives en personlig eksamensplan til dig i Lectio på din egen forside. Eksamensplanen offentliggøres i to omgange jf. nedenfor:

Den 13. maj 2016 offentliggøres eksamensplanen for de eksaminer, der er planlagt frem til den 27. maj 2016.
Den 20. maj 2016 offentliggøres eksamensplanen for hele eksamensperioden.

Skriftlige eksamen og årsprøver er fastlagt i perioden 23. maj 2016 – 8. juni 2016 begge dage inkl.
Mundtlig eksamen er fastlagt i perioden 23. maj 2016 – 22. juni 2016 (for 3.g. elever)
Mundtlig eksamen er fastlagt i perioden 8. juni 2016 – 22. juni 2016 (1.g og 2.g. elever)

Der er møde den 14. juni 2016, om censurering af de skriftlige eksamensopgaver. Herefter offentliggøres karaktererne i Lectio hurtigst muligt.

Det er rigtig vigtigt at du følger de direktiver skolen og undervisningsministeriet har fastlagt omkring eksamen. Til brug for det har vi samlet den information, vi mener, der kan blive brug for under eksamensforløbet. Er der oplysninger du savner, er du altid velkommen på kontoret.

Regler ved skriftlig eksamen og årsprøver (hjælpemidler fremgår i dette dokument)

Regler ved mundtlig eksamen (hjælpemidler fremgår i dette dokument)

Karakterskala og anden bedømmelse

Klagevejledning

Stx-eksamensbekendtgørelsen