Elevrådet

Hvorfor er det vigtigt at have et elevråd på skolen?
Skolen fylder meget i vores hverdag. Derfor er det vigtigt, at vi som elever alle har indflydelse på indretningen af gymnasiet, da vi jo er hverdagens eksperter. Derudover er det vigtigt, at eleverne nemt og overskueligt kan skaffe adgang til oplysning omkring de interne beslutningsprocesser på gymnasiet. Dette bidrager til vores følelse af tryghed på skolen. Denne tryghed sikres ved, at vi har et stærkt og aktivt elevdemokrati. Elevrådet repræsenterer elevernes holdninger over for gymnasiet og fungerer både som bindeled mellem eleverne og ledelsen og mellem eleverne indbyrdes. Klasserne deler deres ønsker og meninger med deres klasserepræsentanter, som senere viderebringer disse til et elevrådsmøde, og efter mødet bringer klasserepræsentanterne elevrådets oplysninger og debatter tilbage i klasserne. Udover rollen som bindeled er det også elevrådets opgave at medvirke til at udbrede demokratiske evner blandt Aurehøjs elever. Som led i dannelsesprocessen er det vigtigt at elever lærer at forholde sig til politiske problemer, kende ordentligt til politiske processer og deltage aktivt i demokratiet. Her er elevrådet mindst ligeså vigtigt som en hvilken som helst lærer på skolen.

Hvad laver elevrådet?
Elevrådet bidrager til både stort og småt på Aurehøj. Emnerne, der diskuteres til møderne, kan variere fra politiske kampagner til innovativ undervisning og mere lavpraktiske sager, som f.eks. ure i omklædningsrummene. De seneste år har elevrådet fået strejker på benene i protest mod fx nedskæringer på gymnasieområdet, arrangeret støttecaféer for Aurehøjs elever og arbejdet med at gøre Aurehøj mere bæredygtig. Elevrådet tager desuden selvstændigt initiativ til evaluering af fx pædagogiske initiativer og skolens ordensregler, og arbejder i tæt samarbejde med ledelsen på at eleverne bliver hørt på sådanne punkter. Derudover er elevrådet repræsenteret med to repræsentanter i både Aurehøjs Bestyrelse og alumneforeningen ASV (Aurehøjs Venner). På national plan er Aurehøjs Elevråd repræsenteret i DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning) via en DGS-repræsentant, som sørger for at tale Aurehøjs sag, når der fx skal planlægges kampagner.

Hvem har adgang til elevrådsmøderne?
Elevrådet taler alle Aurehøjs elevers sag! Dog er elevrådsmøderne som regel begrænset til de elever, der er blevet valgt som repræsentanter af deres klasser. Disse elever har et ansvar for at lytte til deres klassekammerater og fungerer som formidlere mellem elevrådet og klassen. Der findes dog undtagelser, da gæster er velkomne til møderne. Har du en god idé til noget, som du gerne selv vil præsentere for elevrådet, skal du blot kontakte elevrådets formandskab, og så bliver du inviteret med til et møde. Elevrådet har ofte også gæster udefra, der kommer i anledning af politiske eller elevrelaterede arrangementer. For eksempel er repræsentanter fra DGS i ny og næ med til elevrådsmøderne for at fortælle om deres kommende og igangværende aktioner og kampagner. Elevrådets medlemmer er altså meget glade for nye ansigter og er altid åbne overfor nye idéer. Udover at komme med til møderne er du altid meget velkommen til at kontakte formandskabet på lectio eller skrive til elevrådet via elevrådets facebookside, hvis du har enten spørgsmål eller kommentarer til elevrådets arbejde.

Elevrådets bekendtgørelse