Fraværsprocedure

Om Aurehøjs administration af fravær

Skolen oplever nogle gange problemer med elevfravær, både fysisk og skriftligt. Det svækker fokus og flow i undervisningen og sænker det generelle faglige niveau, og det er vi nødt til at reagere på.

Vi bestræber os på at kravene til jer om at følge undervisningen ikke kun er stramme, men også tydelige og realistiske. Derfor sørger jeres lærere for at den enkelte klasses skriftlige opgaver er jævnt fordelt og planlagt på lang sigt. Det gennemsnitlige antal elevtimer pr. elev pr. uge vil være ca. 10; det maksimale antal elevtimer for en uge er 12.

Lektier gives så vidt muligt for i faglektionen forinden, og de skal skrives ind på Lectio senest kl. 16.00 skoledagen forinden.

Til gengæld forventer vi at du afleverer dine opgaver til tiden og forbereder dig til hver time.
Hvis vi oplever at du er ved at komme bagud, vil din studievejleder eller fraværsinspektor i første omgang tage en samtale med dig.

Om fysisk fravær:
Der registreres fravær i løbet af et modul. Ved modulets start registreres der fravær. Ikke fremmødte elever tildeles 50% fravær. Hvis elever først ankommer efter halvdelen af modulet er gået, så noteres 100% i fravær. Hvis dit fysiske fravær i et eller flere fag når op på 10%, får du skriftligt varsel samt pålæg om fremover at møde til alle timer. Sker det ikke, bliver konsekvensen at du sættes på særlige vilkår (dvs. du skal op i alle afsluttende fag), og du mister retten til SU (da du så ikke længere regnes for studieaktiv).

Om skriftligt fravær:
Hvis du ikke afleverer en skriftlig opgave rettidigt (eller efter præcis anden aftale med læreren), vil du opleve sanktioner. Du skal herefter aflevere opgaven hurtigst muligt.

En kopieret eller downloadet opgave får karakteren -3.
Efter snyd har læreren ret til at kræve de efterfølgende opgaver skrevet i hånden.

Derudover:
Du kan ikke regne med at måtte deltage i skolens udvalg eller have tillidsposter, hvis du er på særlige vilkår.

Indstilling til særlige vilkår kan evt. ændres, hvis du gennem en periode på nogle måneder nøje overholder studiereglerne.

Venlig hilsen
Anette Hestbæk Jørgensen, rektor
Kasper Rolskov, vicerektor
Søren Møller, uddannelsesleder

Lasse Hartmann Svendsen, uddannelsesleder
Berit Riis Langdahl, uddannelsesleder