Forældrekonsultationer 1.g AFLYST

Den planlagte aften med forældrekonsultationer er aflyst på grund af COVID-19.