GenTænk – vidensfestival for 3g’erne

 

Aurehøj Gymnasium deltog 27.-28. august i GenTænk 2018: Vidensfestival om digitaliseringens betydning, som Gentofte Kommune har arrangeret sammen med lærere og elever fra kommunes seks ungdomsuddannelser. To spændende dage pakket med foredrag om fremtidens digitaliserede arbejdsmarked, hacking, TECH-giganterne fra Silicon Valley, sexrobotter, vores data til salg på nettet, vores hjerner bliver afhængige, dystopisk arbejdspladsroman fra det 22. århundrede, film om fremtidens kriminalitetsbekæmpelse med algoritmer, film om DNA-forskning og genoplivelse af mammutter, samt politiske debatter med bl.a. erhvervsminister Rasmus Jarlov et oplæg ved tidligere elev på Aurehøj Olga Ravn om romanen De ansatte. Derudover debatter om krop, køn, rettigheder på nettet, kærlighed og teknologi, og endelig hands-on workshops med Virtuel Reality-briller, droner og DTU-robotten Pepper.