Digital dannelse

Aurehøj Gymnasium har digital dannelse som særligt indsatsområde i år, fordi brugen af IT ikke kun handler om den hardware og software, vi arbejder med, men lige så meget om, hvordan vi gør det. Målet for indsatsområdet er, at eleverne bliver bevidste om deres måde at bruge (og misbruge) IT på, både i undervisningen og mere generelt. Vi tror ikke på forbud af fx Facebook, men på at dialog med eleverne vil give dem den bedste måde at omgås IT på i gymnasiet såvel som i deres videre studier og jobs. Alle elever opfordres til at medbringe deres egen pc, tablet mv., da de er et uundværligt redskab i undervisningen, hvor information, undervisningsmateriale, skriftlige afleveringer og delte dokumenter går gennem Lectio og google-drev.

De unge og IT
Trods unges udbredte brug af sociale og digitale medier er der problemer med at overføre disse direkte i undervisningen”, udtaler lektor Thomas Ryberg fra Institut for kommunikation på AAU.

Der eksisterer en skrøne mht. IT i undervisningen. Den handler om, at unge pr. definition er dygtige IT-brugere, og at de synes, det er spændende. Men alderen er ikke udslagsgivende for de to førnævnte, for Facebook, Instagram, Twitter, Google-søgninger mv. giver ikke de nødvendige kompetencer til et videre studium.

Aurehøjs IT-strategi
På Aurehøj er det derfor målet at hjælpe eleverne til at systematisere og udvide den viden, de allerede har om IT, således at de bliver bevidste om, at de skal omsætte deres almene viden om IT til en mere specifik viden, der gør dem studieegnede og i sidste ende arbejdsdygtige. De skal dermed i de enkelte fag kunne tillære sig og anvende ny software såvel som hardware og ikke mindst begå sig kildekritisk på Internettet. Aurehøj Gymnasium har derfor fastlagt en (dynamisk) 3-årig progressionsplan, der skal sikre udviklingen af elevernes kompetencer inden for IT.

Læs mere om Aurehøjs fælles bud på digital dannelse her