Klassefællesskaber

Unge, der begynder i gymnasiet, har forskellige forudsætninger for at blive integreret og accepteret i deres nye miljø. En del elever oplever, at overgangen fra folkeskolen til gymnasieskolen kan være forbundet med store omvæltninger og usikkerhed. Det gælder særligt deres sociale rolle. Gymnasiet kan derfor hos nogle unge udløse en følelse af utryghed og ensomhed. Nogle elever har positive erfaringer med klassemiljø, venskaber og egen faglige formåen, mens andre har negative erfaringer; eksempelvis som følge af mobning eller indlæringsvanskeligheder. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun drejer sig om overgangsfasen fra grundskolen til gymnasiet, men at negative erfaringer trækker spor i såvel 2. som 3.g og påvirker den enkelte elevs sociale og faglige overskud.

Aurehøj Gymnasium har en koordinator, der har ansvaret for arbejdet med at iværksætte og koordinere tiltag, der kan styrke klassefællesskaberne på Aurehøj. Aurehøj Gymnasium er således også med i Maryfondens Projekt Netwerk.

Derved understøttes følgende punkt i Aurehøjs værdigrundlag:

Traditioner bakkes op gennem fællesskaber på tværs af klasser og årgange, samt i den fælles respekt fra alle elever og lærere for de institutioner i skolens liv, der understøtter skolens ånd.

Koordinator for klassefællesskaber på Aurehøj er Mette Marie Hartmann. E-mail: mh@aurehoej.dk