Aurehøjs musikprofil

Ministeriet har godkendt, at Aurehøj Gymnasium har en særlig musikprofil. Det har betydning for dig, når du søger. Nedenfor kan du læse, hvad Ministeriet skriver i deres begrundelse for at give Aurehøj denne særlige status:

Violinpigermusik

Aurehøj Gymnasium har et helt særligt uddannelsestilbud, der med omdrejningspunkt i to musiske studieretninger (musik A/engelsk A og musik A/matematik A) og en omfattende frivillig musikundervisning ligger ud over formålet med uddannelsen, som det er formuleret i § 1 og § 2 i bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen).

Den musikalske profil giver sig udtryk inden for rammerne af den almindelige undervisning i form af, at ca. 44 pct. af eleverne har musik A.

Den musikalske profil kommer desuden til udtryk uden for den almindelige undervisning i form af, at institutionen tilbyder frivillig musikundervisning, som omfatter fem ensembler

  • Aurehøj Classic, et kor der synger klassisk og jazz
  • Aurehøj Phil, et klassisk symfoniorkester
  • Aurehøj Bigband
  • Keepi Lefti, et verdensmusikorkester
  • VOX Aurehhøj

Uddannelsestilbuddet bygger desuden på særlige faglige forudsætninger hos eleverne, idet ansøgere til skolens musikprofil opfordres til at anføre, hvilke musikalske erfaringer eleven har, hvilket instrument eleven eventuelt spiller, og om eleven synger, og hvilket ensemble eleven kunne ønske at indgå i. Eleven kan vedlægge bilag fra sin musiklærer eller musikskole.

Vicerektor samt en eller to af skolens musiklærere gennemgår ansøgningerne og de fremsendte bilag. Herudfra indstilles profilelever til rektor.