MasterClasses 2019-20

Aurehøj Gymnasium samarbejder med de øvrige Gentofte-gymnasier om at udbyde en række MasterClasses for særligt interesserede og dygtige 2. og 3.g elever. Undervisningen ligger ud over læreplanerne for fagene og varetages af gymnasielærere og evt. også af universitetslærere.

I dette efterår opretter Aurehøj en MasterClasses i samfundsfag med kursusstart i oktober måned og strækker sig over et forløb på seks eftermiddage, hvor der til hver gang serveres et eftermiddagstraktement. Efter endt forløb, får deltagerne et diplom.

I den næste uges tid kommer talentkoordinator Sonja Grønbæk rundt og fortæller om de forskellige MasterClasses og ansøgningsmuligheder.

Læs her efterårets udbud af de fire gymnasiers MasterClasses.