Matematikvejledning

Individuel eller minigruppevejledning

Matematikvejledning er et tilbud til elever på samtlige årgange og niveauer. Tilbuddet henvender sig primært til de elever, der trods ihærdigt arbejde og gentagne forsøg snubler og oplever vanskeligheder med matematikfaget.

Vanskelighederne kan vise sig inden for specifikke emner af matematikken, men også på tværs af emner. Det kan fx være udfordringer, der har at gøre med  grundlæggende matematiske kompetencer som forståelsen af matematikkens symbolbrug og formalisme.

Matematikvejledningen tager udgangspunkt i den enkelte elev, og vejledningen foregår individuelt eller i minigrupper. Vejledningen gives i skoletiden 3-4 gange om måneden i ca. et halvt modul ad gangen, og der arbejdes intensivt med elevernes særlige udfordringer. Ved vejledningen udleveres opgaver og materiale, som man kan arbejde med i tiden frem mod næste session.
Du kan få kontakt med os via din egen matematiklærer eller blot ved at skrive til os på Lectio eller mail.

Skriv  til :
Kasper Puch Maes (KPM på Lectio eller kpm@aurehoej.dk )
Christina Specht (CS på Lectio eller cs@aurehoej.dk)