Musikprofil

Undervisningsministeriet har godkendt, at Aurehøj Gymnasium har en musikprofil. Det har betydning for dig, når du søger. Nedenfor kan du læse, hvad ministeriet skriver i sin begrundelse for at give Aurehøj denne særlige status.

Aurehøj Gymnasium har et helt særligt uddannelsestilbud, der med omdrejningspunkt i to musikstudieretninger (musik A/engelsk A og musik A/matematik A) og en omfattende frivillig musikundervisning ligger ud over formålet med uddannelsen, som det er formuleret i § 1 og § 2 i bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen).

Musikprofilen betyder, at ca. 40 pct. af Aurehøjs elever har musik som enten studieretningsfag (A-niveau) eller valgfag (B- eller C-niveau).

Musikprofilen viser sig også i den frivillige musikundervisning, som omfatter ikke mindre end syv forskellige tilbud:

  • Aurehøj Big Band
  • Keepi Lefti, et verdensmusikorkester
  • Aurehøj Classic, et kor der synger klassisk musik og jazz
  • Aurehøj Phil, et klassisk symfoniorkester
  • kammermusik
  • VOX Aurehøj, et kor der synger pop/rock og afrikansk musik
  • Aurehøj Grooves, et band der spiller improviseret, groovebaseret musik

Der er desuden mulighed for at modtage instrumental- og sangundervisning i skolens lokaler efter skoletid i privat regi.

Har du særlige musikforudsætninger, kan du ansøge skolens musikprofil ved at anføre, hvilke musikalske erfaringer du har, hvilket instrument du eventuelt spiller, om du synger, og hvilket ensemble du kunne tænke dig at indgå i. Du skal vedlægge bilag i form af en anbefaling fra din musiklærer og/eller din musikskole. Hvis du spiller et klassisk orkesterinstrument, glæder vi os til at få dig med i Aurehøj Phil.

Uddannelsesleder Berit Riis Langdahl samt en eller to af skolens musiklærere gennemgår ansøgningerne og de fremsendte bilag. Herudfra indstilles profilelever til rektor.