Bestyrelsen

Troels Mylenberg er ny bestyrelsesformand

Troels Mylenberg er student fra Aurehøj Gymnasium (1988) og er uddannet journalist. Han er i dag studievært på TV2 NEWS. Tidligere har han været mangeårig ansvarshavende chefredaktør og direktør i Jysk Fynske Medier og Fynske Medier. Han er forfatter til en række bøger om politik, sport og medier.

Den permanente bestyrelse består desuden af

Ulrik Borch cand. scient. i fysik (biofysik)
ansat ved Danmarks Meteorologiske Institut.
Næstformand
Eksternt medlem
indstillet af Gentofte Kommune
Peter Hartvig skoleinspektør på
Gentofte Skole, som er vores nærmeste folkeskolenabo.
Eksternt medlem
indstillet af Region Hovedstaden.
Henrik Brendstrup celloprofessorEksternt medlem
udpeget ved selvsupplering.
Lektor Christina SpechtMedarbejderrepræsentant
indstillet af medarbejderne.
Lektor Sonja GrønbækMedarbejderrepræsentant
indstillet af medarbejderne.
Clara Marckmann, 3d
Sif Wermuth, 2s
Elevrepræsentanter
indstillet af eleverne.
Anders Krogsøe, RektorTilforordnet
Mona Knudsen, kontorlederBestyrelsens sekretær

Bestyrelses opgaver og ansvar:
• Overordnet at lede den selvejende institution
• At være ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift og for  forvaltningen af det statslige tilskud.
• At forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål.

Bestyrelsens forretningsorden 

Vedtægter for Aurehøj Gymnasium

Resultatløn og slutevaluering:
Resultatlønskontrakt 2016/17                       Slutevaluering 2016-17
Resultatlønskontrakt 2017-18                       Slutevaluering 2017-18
Resultatlønskontrakt 2018-19

Årets planlagte møder:
Mandag den 17. september 2018 kl. 14.15
Fredag den 30. november 2018 kl. 16.00-18.00
Mandag 18. marts 2019 kl. 16.00-18.00
Tirsdag 4. juni 2019 kl. 14.15

Dagsorden og mødereferater:

Dagsorden / referat marts 2019 (oploades juni 2019)
Dagsorden / referat november 2018
Dagsorden / referat september 2018
Dagsorden / referat juni 2018
Dagsorden / referat marts 2018