Bestyrelsen

Troels Mylenberg,  bestyrelsesformand

Troels Mylenberg er student fra Aurehøj Gymnasium (1988) og er uddannet journalist. Han er i dag studievært på TV2 NEWS. Tidligere har han været mangeårig ansvarshavende chefredaktør og direktør i Jysk Fynske Medier og Fynske Medier. Han er forfatter til en række bøger om politik, sport og medier.

Den permanente bestyrelse består desuden af

Ulrik Borch cand. scient. i fysik (biofysik)
ansat ved Danmarks Meteorologiske Institut.
Næstformand
Eksternt medlem
indstillet af Gentofte Kommune
Peter Hartvig skoleinspektør på
Gentofte Skole, som er vores nærmeste folkeskolenabo.
Eksternt medlem
indstillet af Region Hovedstaden.
Henrik Brendstrup celloprofessorEksternt medlem
udpeget ved selvsupplering.
Lektor Christina SpechtMedarbejderrepræsentant
indstillet af medarbejderne.
Lektor Sonja GrønbækMedarbejderrepræsentant
indstillet af medarbejderne.
Sif Wermuth, 2s
Nikolaj Hendriksen, 2m
Elevrepræsentanter
indstillet af eleverne.
Anette Hestbæk Jørgensen, RektorTilforordnet
Mona Knudsen, kontorlederBestyrelsens sekretær

Bestyrelses opgaver og ansvar:
• Overordnet at lede den selvejende institution
• At være ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift og for  forvaltningen af det statslige tilskud.
• At forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål.

Bestyrelsens forretningsorden 

Vedtægter for Aurehøj Gymnasium

Resultatløn og slutevaluering:
Resultatlønskontrakt 2016/17                       Slutevaluering 2016-17
Resultatlønskontrakt 2017-18                       Slutevaluering 2017-18
Resultatlønskontrakt 2018-19                       Slutevaluering 2018-19

Årets planlagte møder:
Mandag den 16. september 2019 kl. 14.15-16.00
Onsdag den 27.november 2019 kl. 16.00-18.00
Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 14.15-16.00
Mandag den 08. juni 2020 kl. 14.15-16.00

Dagsorden og mødereferater:

Dagsorden / referat april 2020
Dagsorden / referat november 2019
Dagsorden / referat september 2019
Dagsorden / referat juni 2019