Evaluering af undervisning

 

I skolens Fællesudvalg, hvor der sidder både elever og lærere, er indgået en aftale om undervisningsevaluering, se aftalen her.

Hver lærer har en nærmeste leder fra ledelsesgruppen. Den nærmeste leder følger lærerens arbejdsportefølje, eventuelle tidsregistrering og afholder MUSamtale med læreren. Forud for samtalen kan nærmeste leder overvære lærerens undervisning.

Gymnasiet er en eksamensskole. Karakterer ved de afsluttende eksaminer hvert år gives i de skriftlige fag af to eksterne censorer, og i de mundtlige fag af en censor og læreren i fællesskab. Eksamen er også en evaluering af undervisningen.