Fastholdelsesstrategi

Aurehøj Gymnasiums fastholdelsesstrategi:

1. Vedr. fravær:

Skolens regler for aflevering af skriftlige opgaver og for tilstedeværelse findes i studie- og ordensreglerne. For at mindske elevernes fysiske og skriftlige fravær er der indført særlige fraværsregler og et princip om hurtig indgriben fra lærere og administration.

Målet med tiltaget er:

  1. at antallet af for sent afleverede opgaver minimeres, dvs.kun sker ved sygdom eller efter aftale med læreren
  2. at det fysiske fravær minimeres, dvs. for hver elev holdes under 10% i hvert enkelt fag
  3. at elevernes følelse af stress kan mindskes og de kan opleve støtte til deres skolearbejde

Aurehøj Gymnasiums fraværstal for skoleåret 2017-18 er:
8,78 % for det fysiske fravær og
7,7 % for det skriftlige fravær.

I fraværstallene kan eleven godt være registreret fraværende fra et modul, mens eleven har været til anden undervisning samtidigt. Det giver et samlet fraværstal, der er højere end det reelle fravær. I følgende tilfælde kan der være registreret fravær, hvor der er tale om lovligt fravær:

  1. a) Hvis eleven har været på ekskursion med et valgfagshold, og elevens klasse samtidigt har haft undervisning på stamhold, er eleven registreret som fraværende på stamholdet. Dette fravær er godskrevet, hvis eleven har gjort opmærksom på det.
  2. b) Ved fravær grundet deltagelse i elevråd og faste udvalg. Dette fravær er godskrevet, hvis eleven har gjort opmærksom på det.

Sygdom bliver ikke godskrevet, heller ikke når sygdom har været dokumenteret med lægeerklæring eller lignende. I det skriftlige fravær registreres opgaver, der afleveres for sent også som fravær. Dette giver et samlet fraværstal, der er højere end det reelle fravær.

2. Dialogen mellem elever og lærere:

For at fremme trivslen og dermed fastholde eleverne i skolen er det vedtaget:

a. at arbejde specifikt med klasserumskultur for at fremme klassen som lærings- og koncentrationsrum. Et særligt forløb for 1.g klasserne med makkerskabspar og klassekontrakt ledes af klassens teamleder.

b. at fremme lærerteamsamarbejdet i de enkelte klasser, bl.a. med henblik på så tidligt som muligt at opdage og hjælpe de elever, som har svært ved at afkode og leve op til gymnasiets krav. Arbejdet foregår i tæt dialog med studievejlederen og fraværsinspektor.